Textilinköpen minskar – samtidigt ritas avfallskartan om

Till följd av ekonomins inbromsning rasar också inköpen av nyproducerade textilier. Men nya regelverk ser också ut att förändra sektorns förutsättningar ytterligare framöver. Kommunerna får kämpa med att leva upp till insamlingskravet av textilavfallet.

Kostnaden för insamling, sortering och återvinning av textilier kan framöver tillfalla producenter. Foto från Siptex-anläggningen i Malmö.<br>
Kostnaden för insamling, sortering och återvinning av textilier kan framöver tillfalla producenter. Foto från Siptex-anläggningen i Malmö.
Foto: Johan Nilsson / TT
0:000:00