Debatt

Naturskyddsföreningen och WWF: Skogsstyrelsen bryr sig mer om skogsnäringens synpunkter än våra

I Skogsstyrelsens samverkansprocess vägar inte allas synpunkter lika tungt. Det skriver representanter för Naturskyddsföreningen och WWF i en slutreplik.

Tillståndet för biologisk mångfald och ekosystem i skogen är allvarligt, skriver debattörerna.
Tillståndet för biologisk mångfald och ekosystem i skogen är allvarligt, skriver debattörerna. Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Gustaf Lind
Generalsekreterare Världsnaturfonden WWF 
Johanna Sandahl
Ordförande Naturskyddsföreningen  
Isak Lodin
Sakkunnig skog Världsnaturfonden WWF 
Malin Sahlin
Sakkunnig skogsfrågor Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen och WWF lämnar Gröna steg, eftersom den kan komma att urholka nuvarande uppföljning av miljömålet Levande skogar. Vi ser inte att processen kommer att leda till den förbättring av skogens ekosystem och biologiska mångfald som så akut behövs. Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist svarar oss i en replik, där han verkar ha misstolkat grunden till att vi lämnar samverkansprocessen. Vi är djupt bekymrade över myndighetens tolkning av ”samverkan” liksom risken för en ökad otydlighet i vad Skogsstyrelsen baserar sin miljömålsuppföljning på.

Läs också

Utvecklingen går åt fel håll

Nyligen lanserade Skogsstyrelsen sin fördjupade utvärdering av miljömålet Levande skogar, som visar att utvecklingen för tillståndet i skogen går åt fel håll. Konkreta och motivationsskapande åtgärder för skogsägare skulle kunna spela en viktig roll för att vända trenden. De föreslagna Gröna stegen är dock varken konkreta eller tydliga och det saknas dessutom i hög grad data för att kunna följa upp dem.

Tvärtemot vad Sundqvist skriver i sin replik handlar vårt avhopp inte om att vi inte fått igenom alla de förändringar vi vill. Däremot förväntar vi oss att vi ska betraktas och behandlas som likvärdiga deltagare. Vi har i processen markerat mot att Skogsstyrelsen i händelse av brist på samsyn skulle låta skogsnäringens synpunkter väga tyngst. Vi valde ändå att medverka, eftersom vi tror på samverkan och dialog som en väg för att nå förändring för tillståndet i skogen. Att vi nu lämnar processen borde inte komma som en överraskning, då vi har varit tydliga med att allas synpunkter bör väga lika i en samverkansprocess.

Kan inte legitimera processen

Sundqvist menar att vi har uttryckt en oro för att Gröna steg skulle göra miljöarbetet i skogen sämre. Det har vi inte skrivit i vår debattartikel, däremot tror vi inte att Gröna steg kommer få någon större effekt på miljöarbetet, vilket i förlängningen innebär att miljötillståndet i skogen kommer fortsätta att försämras. Vi kan därför inte legitimera processen. Försämringarna av miljötillståndet och skälen därtill har Skogsstyrelsen nyligen och tydligt beskrivit i den fördjupade utvärderingen av Levande skogar.

Vi har i processen markerat mot att Skogsstyrelsen i händelse av brist på samsyn skulle låta skogsnäringens synpunkter väga tyngst.

Vi har heller inte uttryckt att vi tror att Skogsstyrelsen kommer ersätta nuvarande uppföljning av miljömålet med Gröna steg. Däremot ser vi att slutresultatet av processen kommer göra uppföljningen mer otydlig, eftersom arbetet med att ta fram delmål inte begränsats till de befintliga miljömålsindikatorerna för Levande skogar. Processen, där skogsbrukets synpunkter nu väger tyngst, handlar med andra ord inte bara om att få till verkstad i skogen, utan också att ändra underlaget för miljömålsuppföljningen.

Skogsstyrelsen struntar i Naturvårdsverket

Sundqvist hänvisar slutligen till att Skogsstyrelsen i uppföljningsarbetet följer Naturvårdsverkets anvisningar. Skogsstyrelsen valde dock att frångå de anvisningar som innebar att myndigheten skulle tolka preciseringarna för Levande skogar samt sätta nivåer som förklarar när dessa är nådda ”eftersom processen inte gav möjlighet till en samverkansprocess där sektorn kunde involveras”. Gröna steg är alltså ett resultat av att Skogsstyrelsen inte har följt Naturvårdsverkets anvisningar.

Tillståndet för biologisk mångfald och ekosystem i skogen är allvarligt, och här krävs krafttag för att vända trenden. I dess nuvarande utformning riskerar dock Gröna steg att resultera i en urvattning av uppföljningsarbetet mot miljökvalitetsmålet Levande skogar, i stället för de konkreta åtgärder i skogen som så akut behövs.

Tidigare inlägg i debatten

Naturskyddsföreningen och WWF: Vi lämnar Skogsstyrelsens samverkansprocess

Vi kan inte se att det är meningsfullt för oss att stanna kvar och legitimera en process där våra synpunkter är mindre värda, skriver Naturskyddsföreningen och WWF Världsnaturfonden.

Replik: Naturskyddsföreningens och WWF:s oro är obefogad

Jag kan ta till mig att det uppstår besvikelse när man inte fått igenom de förändringar man kämpat för. Däremot förstår jag uppriktigt sagt inte den oro som WWF och Naturskyddsföreningen uttrycker över att Gröna steg skulle göra miljöarbetet i skogen sämre, skriver Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i en replik.

Nämnda personer

Herman Sundqvist

Generaldirektör för Skogsstyrelsen
Jägmästare, Skoglig doktor (Sveriges Lantbruksuniversitet, 1987)

Johanna Sandahl

Ordförande Naturskyddsföreningen
Agronom (Sveriges lantbruksuniversitet, 1999)

Gustaf Lind

Generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
Doktor i folkrätt (Stockholms uni., 2004)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget