Debatt

Replik: Naturskyddsföreningens och WWF:s oro är obefogad

Jag kan ta till mig att det uppstår besvikelse när man inte fått igenom de förändringar man kämpat för. Däremot förstår jag uppriktigt sagt inte den oro som WWF och Naturskyddsföreningen uttrycker över att Gröna steg skulle göra miljöarbetet i skogen sämre, skriver Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i en replik.

Jag kan ta till mig att det uppstår besvikelse när man inte fått igenom de förändringar man kämpat för. Däremot förstår jag uppriktigt sagt inte den oro som WWF och Naturskyddsföreningen uttrycker över att Gröna steg skulle göra miljöarbetet i skogen sämre, skriver debattören.
Jag kan ta till mig att det uppstår besvikelse när man inte fått igenom de förändringar man kämpat för. Däremot förstår jag uppriktigt sagt inte den oro som WWF och Naturskyddsföreningen uttrycker över att Gröna steg skulle göra miljöarbetet i skogen sämre, skriver debattören.Foto: Mattias Sparf, Skogsstyrelsen/Pressbild Skogsstyrelsen
Herman Sundqvist
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Läs också

Självklart tycker jag det är mycket tråkigt och beklagligt att företrädare för miljörörelsen återigen väljer att lämna en viktig samverkansprocess om den svenska skogen. Men oron som Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF har för arbetet med miljökvalitetsmålet Levande skogar är obefogad. Samverkansprocessen om Gröna steg kommer att stärka miljöarbetet i skogen.

Sedan 2021 leder Skogsstyrelsen en samverkansprocess med skogssektorn för att ta fram det vi kallar för Gröna steg. Konkreta steg i rätt riktning, byggda på sakliga och objektiva grunder för att komma närmare det stora målet: Levande skogar.

Svårt med konsensus om skogen

Redan 2015, före min tid på Skogsstyrelsen, framgick det i myndighetens fördjupade utvärdering av Levande skogar att det fanns en uppgivenhet och bristande entusiasm hos skogsnäringen när det gäller miljömålet. Det är grundläggande för ett framgångsrikt målarbete att de som ska arbeta mot målet också tror på att det går att nå. Därför startade vi Gröna steg under 2021. Ett sätt att dela upp arbetet i mindre steg som vart och ett känns nåbart. När man sedan nått ett delmål kan man fira det och sedan få motivation att arbeta vidare mot nästa gröna steg. Steg för steg närmar vi oss då det stora målet.

Miljörörelsen har bidragit och fått påverka, men tyvärr nådde vi inte samsyn om åtgärderna. Därför löser vi ut plan B

När Skogsstyrelsen inledde arbetet var vi tydliga med att vi behövde nå en samsyn kring hur de gröna stegen ska tas. Men att nå konsensus om skogen vet vi är svårt. Därför gjorde vi klart från början att skogsbrukets synpunkter skulle väga tyngst om vi inte fick en samsyn. Det finns en naturlig förklaring till varför vi gör så: Åtgärderna och arbetet med att nå målen ska utföras av skogsbruket, inte av miljörörelsen. Därför måste skogsbruket vara med i båten för att få motivation och entusiasm i arbetet. Miljörörelsen har hela tiden varit medveten om de förutsättningarna.

Vi måste komma framåt

Miljörörelsen har bidragit och fått påverka, men tyvärr nådde vi inte samsyn om åtgärderna. Därför löser vi ut plan B: Att låta synpunkterna väga tyngst hos de som också ska göra jobbet och som direkt påverkar utvecklingen i skogen. Vi måste komma framåt och få verkstad.

Jag kan ta till mig att det uppstår besvikelse när man inte fått igenom de förändringar man kämpat för. Däremot förstår jag uppriktigt sagt inte den oro som WWF och Naturskyddsföreningen uttrycker över att Gröna steg skulle göra miljöarbetet i skogen sämre. Genom att sätta delmål som ska kännas möjliga att nå förstärker vi arbetet. De kommer alltså inte att ersätta vårt uppföljningsarbete av miljömålet Levande skogar. Oron är obefogad.

Det är inte vi som bestämmer

Det är inte heller Skogsstyrelsen som bestämmer om vi ska följa upp miljömålet Levande skogar med tillhörande preciseringar. Miljömål och preciseringar beslutar politikerna om och i uppföljningsarbetet följer vi Naturvårdsverkets anvisningar.

Skogsstyrelsen skickar nu ut slutversionen av Gröna steg för synpunkter. Den innehåller både konkreta och ambitiösa åtgärdsförslag, exempelvis om att skapa mer död ved och att stärka hänsynen till skogens vattendrag. Självklart kommer både WWF och Naturskyddsföreningen få möjligheten att återigen tycka till eftersom det är värdefullt för processen.

Det är min fasta övertygelse att Gröna steg därefter kommer att leda till en intensifiering av miljöarbetet i Sveriges skogar.            


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00