Dockered: "Ge skogsutredningen förlängd tid"

SLUTREPLIK. Skogsutredningen måste få en förlängd utredningstid så att arbetet kan komma i mål. Ingen har glädje av ett hafsverk, skriver Bo Dockered, tidigare styrelseordförande Sveaskog.

Bo Dockered
Tidigare styrelseordförande Sveaskog

 

I en debattartikel föreslog jag nyligen att statens skogar bättre ska användas för lokal utveckling. Jag gav två förslag. Lös upp problemen för fjällbönderna genom markbyten genom att staten tar ansvaret för de skyddsvärda skogar medan fjällbönderna får bruka produktionsskogarna. I söder förslog jag att vi bildar nationalparker av ekoparkerna. Det har kommit många repliker. De flesta stöder mig och jag kommenterar replikerna här nedan.

Märkligt tyst från Sveaskog

Med ålderns rätt vill jag dock först notera att vare sig Sveaskog eller skogsindustrin vill delta i den här debatten. Det är en väldigt märklig strategi. För tystnad i debatter tolkas ofta som samtycke. Min erfarenhet är tvärtom att det är när olika åsikter bryts mot varandra som lösning på svåra frågor kan hittas. Det man diskuterar kan då leda till forskning, praktisk politik och förändring.

Själv har jag inte alltid haft rätt, men jag har i vart fall sett varje debattinlägg som en möjlighet att föra fram min åsikt, min position och mina förslag. Det bör Sveaskog och skogsindustrin också göra i stället för att köpa dyra enkelriktade reklamkampanjer. Litar man inte på sina egna ståndpunkter?

Naturvårdsverket och ekoparkerna

Turistexperten Per Jiborn frågar i en replik varför inte ekoparkerna redan har blivit nationalparker. Själv ser jag detta mer som en process. Jag var den som fattade beslutet om att inrätta konceptet ekoparker. Då saknade dessa 37 områden nästan allt skydd. Nu bör man ta ytterligare steg mot ett starkare skydd till glädje för kommande generationer. Och jag noterar med tillfredsställelse att Naturvårdsverket nu ska se över sin nationalparkslista.

Att skapa nya nationalparker i söder av ekoparkerna minskar trycket på de små skogsägarnas skogar. Men det kan även stötta en växande svensk besöksnäring.

Statens historiska ansvar i norr

Skogsägaren och chefen för Västerbotten allmänningsförbund Anders Petterson pekar helt korrekt på statens historiska arv i fjällskogarna. Han och jag ser båda fördelarna med ett markbytesprogram där skogsägarna antingen får brukningsbara skogar eller ekonomisk ersättning.

För visst har staten ett historiskt ansvar. Tusentals familjer lockades till Norrlands inland för hundra år sedan med löften om en utkomstmöjlighet som aldrig infriades av staten. Och nu drabbas nybyggarnas barn dessutom av att certifierade virkesköpare inte vill befatta sig med skogar med höga naturvärden samtidigt som staten inte vill lösa in samma skog. Det är faktiskt skamligt. 

Delvis samförstånd med Skydda skogen

Även föreningen Skydda skogens Elin Götmark och Viktor Säfve gillar i stort mina förslag. Det är alltid starkt och bra när helt olika aktörer kommer till samma slutsats. På två punkter tycker jag och Skyddad skogen dock olika.

Jag menar att vi måste få till en högre grad av frivillighet vad gäller enskilda skogsägare. Det är inte rimligt att staten kör över privata små skogsägare när det ska skapas reservat. Den nu pågående skogsutredningen bör därför ta fram andra modeller för hur vi ska jobba framöver för att nå våra miljömål.

Jag delar inte heller Skyddad skogens förslag om att små skogsägare på landsbygden ska betala en ny naturvårdsskatt. Det skulle bli dödsstöten för många jordbruk.

Stora förändringar väntar

Professor Sten B Nilsson har skrivit ett eget längre intressant debattinlägg som hör ihop med de frågor jag lyft. Nilsson menar att det nu är tid för en stor förändring i skogen. Jag håller helt med honom. Skogsnäringen kommer redan att inom fem år se helt annorlunda ut. Det är nu viktigt att inte minst skogsägarrörelsen ser dessa förändringar komma.

Skogsutredningen måste få mer tid

Till sist. Många av de här frågorna har en koppling till januariavtalets punkt 27 och hanteras nu av den stora Skogsutredningen. Om åtta veckor ska skogsutredningen vara klar. Det är inte rimligt. Jag kan inte annat än här hålla med Centerns Peter Helander när han säger "Skogsutredningen får väl ta något längre tid, bara det blir bra."

Helander har helt rätt. Träd växer i hundra år. Skogsutredningen måste få en förlängd utredningstid så att arbetet kan komma i mål. Ingen har glädje av ett hafsverk när man jobbar med så viktiga frågor som den svenska skogen.

Beslutskedja: Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen

18/7
2019
21/8
2019
19/3
2020
21/4
2020
28/4
2020
20/5
2020
28/5
2020
15/6
2020
16/6
2020
27/11
2020
27/11
2020
27/11
2020
27/11
2020
27/11
2020
30/11
2020
30/11
2020
1/12
2020
2/12
2020
3/12
2020
3/12
2020
4/12
2020
9/12
2020
9/12
2020
16/12
2020
16/12
2020
16/12
2020
17/12
2020
22/12
2020
22/12
2020
2/2
2021
9/2
2021
9/2
2021
22/2
2021
30/4
2021

Forrige artikel Slutreplik: Norrbotniabanan – inget lokalt projekt Slutreplik: Norrbotniabanan – inget lokalt projekt Næste artikel "Gör satsningar med fokus på ny teknik och gröna jobb"
  • Rapportera

    Dag Lindgren

    Artskyddsförordningens tillämpning skall inte vänta längre

    För fyra år sedan skrev skogsstyrelsen och naturvårdsverket att de önskade klargöranden om artskyddsförordningens tillämpning. Det första ärendet (lavskrika) har valsat mellan domstolarna i fyra år utan klargörande. Vad regeringen gjorde åt det var att tillsätta skogsutredningen. Denna fråga skall inte förhalas ytterligare genom att ge skogsutredningen respit, men den kan kanske besvaras medan en del annat kan skjutas på framtiden.

LKAB åker på ny utsläppshandelsnit

LKAB åker på ny utsläppshandelsnit

ETS. Regeringens och myndigheternas lobbyförsök räckte inte till, statliga järnmalmsjätten LKAB åker på ännu en nitlott i kampen om fria utsläppsrätter.
"Men det påverkar fortsatt inte våra omställningsplaner" säger LKAB:s Stefan Savonen.