Krönika av 
Mats Engström

Därför behöver Sverige en egen ambitiös klimatpolitik

Osäkerheterna är många och vi kan inte ta EU:s beslut för givna. Därför måste det finnas en ambitiös nationell klimatpolitik, skriver Mats Engström som menar att Miljömålsberedningen behöver hålla detta i minnet när man tittar på frågan om de nationella och europeiska klimatmålen.

Presidentvalet i USA är ett av många skeenden med potential att påverka klimatpolitiken för lång tid framåt, skriver Mats Engström.
Presidentvalet i USA är ett av många skeenden med potential att påverka klimatpolitiken för lång tid framåt, skriver Mats Engström.Foto: History in HD on Unsplash
Mats Engström
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

EU-val. Rysslands angreppskrig mot Ukraina. Kinas export av grön teknik. Presidentval i USA.

Detta och mycket mer kommer att påverka den europeiska klimatpolitiken de kommande åren. Besluten i ”Fit-for-55”-paketet är inte skrivna i sten.

Klimattull kan hänga löst

Om ”klimattullen” CBAM blir svår att genomföra som planerat på grund av handelskonflikter med USA och andra länder, kan utfasningen av fria utsläppsrätter för energiintensiv industri dröja längre än planerat. Att stålföretag, cementbolag med flera ska betala mer för sina utsläpp är nämligen villkorat med att klimattullen genomförs.

Klimatneutralitet är svårt att genomföra i en enda del av världen, men Europa kan driva på.

Detta blir särskilt aktuellt om Donald Trump vinner presidentvalet i USA och startar ett handelskrig med Europa. Dessutom hörs klagomål från europeiska företag att CBAM inte tar tillräcklig hänsyn till deras export. Nu pågår en testperiod, det slutliga systemet ska EU utforma nästa år. En försvagning skulle vara negativ för svenska innovativa företag som Hybrit och H2 Green Steel, vars lönsamhet beror på priset på utsläppsrätter.

Populism kan sänka regeringars handlingskraft

När det gäller byggnader och transporter kan stödet för populistiska partier minska regeringars politisk vilja. Vi har redan sett det i flera länder, inklusive Sverige. Det kan innebära förändringar i EU:s utsläppshandel för byggnader och transporter (ETS2) om priserna uppfattas som för höga. Den befintliga prisbromsen i ETS2 kan till exempel förstärkas vilket kan leda till högre utsläpp än beräknat 2030. Detta är mindre troligt om EU finansierar rättvis omställning i hela Europa, men då behöver budgetsnåla länder som Sverige ändra inställning.

Om ETS2 försvagas behöver medlemsstaterna göra mer på egen hand för att klara det de lovat i ansvarsfördelningsförordningen (ESR). Har de inte den politiska viljan att agera nationellt kan det i stället komma krav på att försvaga EU:s utsläppsmål för 2030. Även från Sverige.

Å andra sidan kan beslutsfattarna i EU minska kostnaderna för medborgarna genom att investera i energieffektivitet, med mera. Då kan omställningen i medlemsstaterna underlättas.

Risk att Europa halkar efter

Detta hänger samman med konflikter över importen av grön teknik från Kina, med lägre pris än vad europeiska tillverkare kan erbjuda.

Billiga solpaneler från Kina har redan bidragit till en snabb expansion av förnybar energi. Lägre kostnader för elbilar kan ha en liknande effekt på transportsektorn, men hotar jobb i Europa.

Samtidigt underlättar teknikutvecklingen i allmänhet genomförandet av Fit-for-55-paketet. Den snabba utvecklingen inte bara i Kina utan även i flera delar av världen, inklusive genom massiva subventioner i USA och aktiv industripolitik i till exempel Japan och Sydkorea, minskar kostnaderna för den gröna omställningen. Om Joe Biden blir omvald kommer det att bli ännu tydligare. Men när EU-toppmötet förra veckan kom överens om att bromsa nya miljökrav ökade risken att Europa halkar efter.

Jokern i leken

Avgörande för EU blir hur snabbt andra delar av världen fasar ut fossila bränslen. Klimatneutralitet är svårt att genomföra i en enda del av världen, men Europa kan driva på. Här blir det viktigt att gå länder i den ’globala södern’ till mötes när de vill gynna grön industri på hemmaplan.

En joker i leken är om EU tillåter köp av utsläppsrätter i andra delar av världen som ett sätt att klara sina egna klimatmål. Det har tidigare varit kontroversiellt och kan minska innovationsviljan på hemmaplan, men har längre drivits av näringslivsorganisationer. Nu öppnar till och med arkitekten av EU:s utsläppshandel, Jos Delbeke, för det.

Ett medskick till Miljömålsberedningen

Så vad betyder allt detta för svensk klimatpolitik?

Vi kan inte ta EU:s beslut för givna. Det behövs ambitiös nationell klimatpolitik. Dels ligger beslutsmakten över många nödvändiga åtgärder hos riksdagen och regeringen. Dels eftersom medlemsstaternas agerande avgör vad som händer på den europeiska nivån.

Detta bör Miljömålsberedningen tänka på när man ska utreda förhållandet mellan de nationella och de europeiska klimatmålen.

Fakta

Mats Engström är analytiker, författare och fristående krönikör i Altinget.

Tidigare krönikor

När politiskt anställda kommer från lobbyföretag måste staten visa integritet

Sjöstedt kan vinna i EU-valet om Socialdemokraterna går bort sig

Kostnaderna för klimatambitioner ofta överskattade

Solidariteten är en geopolitisk tillgång

Magdalena Andersson borde tala om nästa miljonprogram

Stor osäkerhet om EU:s framtida klimatpolitik

Vaccinjägarens hårda dom mot Folkhälsomyndigheten

Magdalena Andersson borde tala om nästa miljonprogram

Föregångsländer driver på EU:s miljöpolitik

Undergivenhet är inte bra säkerhetspolitik

Det svenska EU-ordförandeskapet kan bli ett bakslag för EU:s gröna giv

Svenska valet kan avgöra miljöpolitiken i EU

Efterlyses: bättre politiskt ledarskap för den globala miljön

- Svagt underlag för historiskt Natobeslut

- Säkerhetspolitik är mer än ja eller nej till Nato

Frågorna som Moderaterna borde besvara om Natomedlemskap

- Att spara energi är bra säkerhetspolitik

- Vi är dåligt rustade även för nästa pandemi – behövs fler krisövningar

Farmanbar borde beskatta kraftbolagens enorma vinster

Tuffa miljöutmaningar väntar för fightern Annika Strandhäll

Så kan Andersson göra vision till verklighet – precis som von der Leyen och Palme

Magdalena Andersson behöver bli tydligare om segregationen och miljön

Sluta käbbla om klimatet och påverka världen i stället

Moderaternas radikala skifte väcker internationell uppmärksamhet

Regeringskrisens okända variabel finns i Bryssel

Förvånansvärt mild dom från konstitutionsutskottet 

Grönt omvandlingstryck kan hjälpa europeisk industri 

Civilsamhällets röster behövs i debatten om EU:s framtid

- Goda klimatnyheter blir inte bättre av överdriven PR

Sverige kan lära av Angela Merkels integrationspolitik

KU bör granska varför Dambergs kriskansli inte slog larm 

Svenska politiker borde inte bli nej-sägare i frågan om en ”hälsounion”

Fukushima visade Sveriges behov av permanent krisgranskning 

Märta Stenevis strategi är rätt men pengarna saknas


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00