Krönika av 
Mats Engström

Solidariteten är en geopolitisk tillgång

Att snäva in svensk utrikespolitik till närområdet försvagar både oss och hela EU, skriver Mats Engström.

Utrikesminister Tobias Billström (M) på plats vid utdelningen av Anna Lindh-priset.
Utrikesminister Tobias Billström (M) på plats vid utdelningen av Anna Lindh-priset.Foto: Fredrik Sandberg/TT/Privat/Montage
Mats Engström
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Misstroendet mot Europa är stort i länder som varit utsatta för kolonialism. Där talar man ofta om hur dagens inviter till samarbete från Väst mest är en upprepning av gamla försök att dra nytta av Afrika utan att ge så mycket i gengäld.

Sju svenska utrikesministrar fanns på plats i måndags kväll när minnet av Anna Lindh högtidlighölls i Katarina kyrka.

En liknande skepsis finns i länder som levt under diktaturer eller i krig, stödda av stormakterna, medan många europeiska ledare hållit tyst. Sådana uppfattningar gör det svårt för Europa att vara en balans till Kinas ökande inflytande, även när avsikterna är goda.

Sju svenska utrikesministrar fanns på plats i måndags kväll när minnet av Anna Lindh högtidlighölls i Katarina kyrka. Det ger skäl att fundera över Sveriges roll.

Anna Lindh brukade tala om Sveriges utrikespolitiska fördel av att inte identifieras som en stor tidigare kolonialmakt. Tvärtom stödde vårt land många andra staters frigörelse. Det är fortfarande aktuellt i ett nytt geopolitiskt landskap.

Glöm inte Latinamerikagenerationen

Det talas ibland om Vietnamgenerationen i svensk politik, hur kritiken av USA:s krig präglade framtida socialdemokratiska ledargestalter, liksom många andra.

Mindre sägs numera om Latinamerika. Militärkuppen i Chile för 50 år sedan och morden på tusentals människor där. Hur byar brändes i Centralamerika av högermilis som USA stödde.

Under Anna Lindhs tid som SSU-ordförande på 1980-talet var det en framträdande fråga, liksom kampen mot apartheid i Sydafrika och stöd till oppositionen i Polen. Från studiecirklar i källarlokaler till stora demonstrationer.

Det är ingen slump att skolor och torg döpts efter Olof Palme på många ställen i världen. Anna Lindh beskrev det i ett tal år 2000: ”Under kalla kriget var det ofta ensamt att driva krav på mänskliga rättigheter och demokrati. Warszawapakten slog en järnridå kring sina kommunistdiktaturer, och för att få allierade mot Sovjet hände det alltför ofta att USA och andra demokratier stödde högerdiktaturer. Därför var Olof Palmes röst stark och viktig – och alltför ensam.”

En strid om historieskrivningen

Nu pågår en strid om historieskrivningen med en kampanj från höger för att beskriva detta internationella engagemang som felaktigt och överspelat. Regeringen Kristersson vill fokusera utrikespolitiken till Europa. Andra beskriver dåtidens utrikespolitik som idealistisk och anser att ett Natomedlemskap tvingar fram mer ”realism”.

Det intressanta är snarare hur värderingsdriven utrikespolitik fortfarande samverkar med realpolitik. Europeiska ledare reser numera i skytteltrafik till Latinamerika, Afrika, Sydostasien. De talar om samarbete men har också krassa ekonomiska intressen – att säkerställa kritiska råvaror, energiprodukter, bryta beroendet av Kina. Därför möts de ofta med misstänksamhet.

Att BRICS-gruppen nu öppnat för sex nya medlemmar intensifierar debatten i regeringskanslierna, vare sig de finns i Berlin, Paris eller Madrid. Hur ska vi bygga bättre allianser med nyckelländer i det som kallas den globala södern?

Sydafrika, Vietnam och Chile blir flitigt uppvaktade. Där minns man fortfarande Sveriges stöd under svåra tider. Sådant räknas. Trovärdighet sedan decennier, att ha ställt upp när andra höll tyst.

Arvet från Palme och Lindh en tillgång

Samtidigt var just Anna Lindh pådrivande för att EU skulle ta in nya medlemmar. Utan genombrottet i utvidgningsförhandlingarna 2001 hade kanske inte Lettland kommit med. Hur hade i så fall situationen varit i dag i Östersjöområdet? Det finns ingen motsättning mellan globalt engagemang och aktiv europapolitik.

Även ett land som sökt medlemskap i Nato behöver goda relationer med andra delar av världen. Arvet från Olof Palme och Anna Lindh är en tillgång. Att snäva in svensk utrikespolitik till närområdet försvagar både oss och hela EU.

Fakta

Mats Engström är analytiker, författare och fristående krönikör i Altinget.

Tidigare krönikor

- Magdalena Andersson borde tala om nästa miljonprogram

- Stor osäkerhet om EU:s framtida klimatpolitik

- Vaccinjägarens hårda dom mot Folkhälsomyndigheten

- Magdalena Andersson borde tala om nästa miljonprogram

- Föregångsländer driver på EU:s miljöpolitik

- Undergivenhet är inte bra säkerhetspolitik

- Det svenska EU-ordförandeskapet kan bli ett bakslag för EU:s gröna giv

- Svenska valet kan avgöra miljöpolitiken i EU

Efterlyses: bättre politiskt ledarskap för den globala miljön

- Svagt underlag för historiskt Natobeslut

- Säkerhetspolitik är mer än ja eller nej till Nato

Frågorna som Moderaterna borde besvara om Natomedlemskap

- Att spara energi är bra säkerhetspolitik

- Vi är dåligt rustade även för nästa pandemi – behövs fler krisövningar

Farmanbar borde beskatta kraftbolagens enorma vinster

Tuffa miljöutmaningar väntar för fightern Annika Strandhäll

Så kan Andersson göra vision till verklighet – precis som von der Leyen och Palme

Magdalena Andersson behöver bli tydligare om segregationen och miljön

Sluta käbbla om klimatet och påverka världen i stället

Moderaternas radikala skifte väcker internationell uppmärksamhet

Regeringskrisens okända variabel finns i Bryssel

Förvånansvärt mild dom från konstitutionsutskottet 

Grönt omvandlingstryck kan hjälpa europeisk industri 

Civilsamhällets röster behövs i debatten om EU:s framtid

- Goda klimatnyheter blir inte bättre av överdriven PR

Sverige kan lära av Angela Merkels integrationspolitik

KU bör granska varför Dambergs kriskansli inte slog larm 

Svenska politiker borde inte bli nej-sägare i frågan om en ”hälsounion”

Fukushima visade Sveriges behov av permanent krisgranskning 

Märta Stenevis strategi är rätt men pengarna saknas

Nämnda personer

Ulf Kristersson

Statsminister (M), partiledare Moderaterna
Ekonom (Uppsala uni., 1988)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00