Debattåret i civilsamhället 2021

Coronapandemin, kyrkovalet och demokratin är några av de ämnen som har intresserat Altinget Civilsamhälles läsare. Debatterna kring studieförbunden har även väckt mycket känslor. Läs hela tio-i-topp-listan.

Mest läst bland civilsamhällesdebatterna blev GAPF:s (Glöm aldrig Pela och Fadime) debatt där de kritiserar Rädda barnens rapport.
Mest läst bland civilsamhällesdebatterna blev GAPF:s (Glöm aldrig Pela och Fadime) debatt där de kritiserar Rädda barnens rapport.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Maja Andersson

1. Varför fortsätter Rädda barnen att osynliggöra hedersutsatta barn?

Rädda barnen vill i en rapport uppmärksamma rasism och diskriminering, men osynliggör samtidigt hedersutsatta barn och unga. Det är ett svek när organisationen låter religion och föräldrars inflytande väga tyngre än barns frihet att själv välja sina liv, skriver organisationen Glöm aldrig Pela och Fadime.

2. Civilsamhället behandlas som skurgumma och sophämtare

Just nu står hyllandet av civilsamhället mig upp i halsen. Jag behöver mer än lovord. Jag och mina medvolontärer behöver ett samhälle som tar sitt ansvar, skriver Elisabet Rundqvist, föreningsaktiv och volontär.

3. Carl B Hamilton: Dags för återinträde i Svenska kyrkan

Det finns två skäl till att jag valt att gå med i Svenska kyrkan igen. För det första har jag lärt mig att uppskatta kyrkans många sociala insatser. För det andra är tanken på att Sverigedemokraterna, eller än värre Alternativ för Sverige, skulle lyckas få inflytande över Svenska kyrkans verksamhet genom kyrkovalet för mig avskyvärd, skriver Carl B Hamilton.

4. Läkarmissionen: Vi behöver samverka mer över sektorsgränser

Civilsamhällets organisationer och stiftelser har mer att ge som innovatörer och samverkansparter till näringslivet i arbetet mot att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det skriver Läkarmissionens Josephine Sundqvist, Andreas Zetterlund och Abdiaziz Elmi.

5. Experimentera inte med studieförbunden

Fler kommuner frångår Folkbildningsrådets riktlinjer för bidrag till studieförbunden och tar i stället fram egna kriterier för bidrag. Folkbildningen behöver mer långsiktighet och mindre av egna experiment från kommuner och regioner, skriver Studieförbunden i samverkan.

6. Krävs konkreta åtgärder för att försvara demokratin

Demokratins kärnvirke är människor som engagerar sig, kommer till tals och ställer makthavare till svars. När möjligheten att engagera sig krymper täpps demokratins pulsåder till. Inför återstarten efter pandemin lanserar vi ett batteri med skarpa politiska förslag för att försvara demokratin, skriver representanter för Nystas demokratiteam.

7. Verdandi: Folkrörelserna är under attack

Angreppen mot folkbildningen och fackföreningsrörelsen, förslagen om marknadshyror och ifrågasättandet av bidrag är attacker på människors organisering och inflytande. Folkrörelsedemokratin angrips och det är dags att högljutt försvara den, skriver Verdandi.

8. SV och ABF: En förutsättning att studieförbund litar på varandra

Som ledande studieförbund kommer vi nu ta en än mer aktiv roll för att säkerställa korrekt bidragsanvändning, men också för att skapa tillit mellan oss studieförbund. Det skriver Helén Pettersson (S) och Annica Dahl från ABF tillsammans med Ulrika Heie (C) och Johan Fyrberg från Studieförbundet vuxenskolan.

9. Ungdomsorganisationer: Vi vill inte delta i en skendemokrati

Vi hoppas att regeringen och andra som kallar oss till samtal ser över sina intentioner och former så att vi på riktigt kan tillmötesgå barn och ungas rättigheter. Det skriver representanter för RFSL ungdom, Röda korsets ungdomsförbund, Sveriges ungdomsråd och Ensamkommandes förbund.

10. Civilsamhällets ledare måste vinna tillbaka medlemmar och ideella krafter

Att vara chef i en idéburen organisation är utmanande redan under normala omständigheter. Vid återgången till det nya normala är det viktigt att civilsamhället får stöd som tar hänsyn till sektorns bredd och speciella förutsättningar. Det skriver Andreas Miller och Stina Nordström, Ledarna.

Nämnda personer

Sara Mohammad

Grundare och ordförande GAPF, medicine hedersdoktor Linköpings universitet
Apotekstekniker

Carl B. Hamilton

Tidigare riksdagsledamot (L)
Professor i nationalekonomi

Josephine Sundqvist

Generalsekreterare Läkarmissionen
Doktor i teologi (Uppsala uni. 2016), master i global studies, inriktning Global Political Economy (Göteborgs uni. 2008)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00