Coronarestriktioner omöjliga att följa för många utsatta

Förståelsen för minoritetsgruppers levnadsvillkor har varit för dålig och krisberedskapen har utgått från en genomsnittlig person. Det är några av insikterna i Röda korsets nya rapport. För vissa var restriktionerna omöjliga att följa, menar Martin Ärnlov, svenska Röda korsets generalsekreterare.

I en ny rapport listar Röda korset förslag på åtgärder i krisberedskapen.
I en ny rapport listar Röda korset förslag på åtgärder i krisberedskapen.Foto: Röda korset
Axel Hyttnäs Telin

Under pandemin har Röda korset samarbetat med aktörer från det offentliga, det privata och inom civilsamhället i socioekonomiskt utsatta områden.

Svenska Röda korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv.
Svenska Röda korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv. Foto: Röda korset

Organisationen samlar nu sina lärdomar av pandemin i rapporten ”Lokal kraft i kris”.

– Coronapandemin har givit oss mängder av lärdomar. Framför allt har den visat att samhället inte tillräckligt väl lyckats agera utifrån att människor har olika livsförutsättningar, säger svenska Röda korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv i ett pressmeddelande.

Allmänna råden omöjliga att följa

En av huvudinsikterna är att krisberedskapen inte har haft utsatta grupper i åtanke tillräckligt mycket.

– För många av de vi möter var det på grund av deras livssituation inte möjligt att följa flera av de allmänna råden. Detta skapar stress, rädsla och en känsla av att osynliggöras i krisen.

Sluta planera efter medel-Svensson

Enligt Röda korset är det också tydligt att faktorer som inkomst och bostadssituation har varit avgörande för individens risk, både i hur allvarligt sjuk man blir och risken att dö av covid-19.

Röda korset skriver att beredskapen måste sluta planera efter en genomsnittlig person. I stället borde krishanteringen i högre utsträckning anpassas efter människors olika förutsättningar.

Hälsoklyftor

Rapporten kräver en tydligare kommunikation från krisberedskapsaktörer. Deras förtroende har inte varit tillräckligt.

En annan lärdom är att samhällets hälsoklyftor måste minska i förebyggande syfte. De sårbarheter som redan finns innan en kris försvinner inte under en kris utan snarare fördjupas.

Nämnda personer

Martin Ärnlöv

Ordförande Sveriges stadsmissioner, direktor och vd Göteborgs stadsmission
Examen från ekonomprogrammet på Handelshögskolan i Göteborg 1988.

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00