Debatt

Experimentera inte med studieförbunden

Fler kommuner frångår Folkbildningsrådets riktlinjer för bidrag till studieförbunden och tar i stället fram egna kriterier för bidrag. Folkbildningen behöver mer långsiktighet och mindre av egna experiment från kommuner och regioner, skriver Studieförbunden i samverkan.

”De kommunala och regionala bidragen till studieförbunden är mycket viktiga för studieförbundens möjlighet att driva verksamhet.”
”De kommunala och regionala bidragen till studieförbunden är mycket viktiga för studieförbundens möjlighet att driva verksamhet.”Foto: Erika Oldberg / TT
Ann-Katrin Persson
David Samuelsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Kommuner och regioner driver många sorters viktig verksamhet. Men det finns saker som de inte kan eller ska ägna sig åt. Den fria och frivilliga folkbildningen är en sådan. När kommuner och regioner försöker styra studieförbunden som man styr sin egen verksamhet är det lätt att det blir fel. Folkbildningen behöver mer långsiktighet och mindre av egna experiment från kommuner och regioner.

Vikten av bidrag

De kommunala och regionala bidragen till studieförbunden är mycket viktiga för studieförbundens möjlighet att driva verksamhet. Studieförbunden i samverkan ser mycket goda skäl för kommuner och regioner att ge ekonomiskt stöd till studieförbundens verksamhet, eftersom den betyder mycket för innevånarna samt för ortens och regionens utveckling.

Fördela bidraget i linje med Folkbildningsrådets gällande fördelningsmodell. Hitta inte på egna spelregler.

Vi ser en oroande utveckling i flera kommuner som vi befarar kan sprida sig. Kommuner som tidigare beviljat medel till de studieförbund som uppfyller Folkbildningsrådets villkor för statsbidrag tar nu fram egna kriterier för bidrag.

Det finns också en tendens att en större andel av medlen går till kortare projektfinansiering i stället för en långsiktig och stabil finansiering av studieförbunden. Detta skapar osäkerhet, sämre planeringsförutsättningar och mer administration. I slutänden kommer detta att drabba deltagarna i verksamheten.

Folkbildningsrådets strikta villkor

De tio studieförbunden följer de omfattande och strikta statsbidragsvillkor som Folkbildningsrådet anger. Villkoren anger vilken typ av verksamhet som kan få del av statsbidraget med riktlinjer för uppföljning och kvalitetsarbete, krav på dokumentation, redovisning och internkontroll.

Teman som tro och livsåskådning eller politiska studier är vanliga inom folkbildningen. Flera studieförbund har också politiska partier och religiösa samfund som medlemmar. I studiecirklar utforskar deltagarna en mängd olika ämnen, inklusive politik och religion. Det vore djupt oroande för ett fritt civilsamhälle om offentliga myndigheter lade begränsningar som förhindrar detta. Vad som däremot inte räknas som folkbildningsverksamhet är själva utövandet av religion eller politik.

Uppmaning till kommuner och regioner

Studieförbunden vill därför uppmana kommuner och regioner: Fördela bidraget i linje med Folkbildningsrådets gällande fördelningsmodell. Hitta inte på egna spelregler.

Då skapas förutsättningar för kommun, region och stat att dra åt samma i stället för olika håll i relation till studieförbundens verksamhet. Administrationen kring det offentliga stödet blir enklare och mer effektiv om alla kommuner och regioner följer samma modell. På så sätt går mer pengar till folkbildning och mindre till pappersarbete.

När kommuner och regioner följer Folkbildningsrådets fördelningsmodell bidrar de till att finansieringen för studieförbunden är stabil, förutsägbar och långsiktig. Riktade bidrag som omprövas varje år innebär svårigheter för studieförbund att planera sin verksamhet. Det blir svårt att ha fast anställd personal och verksamhetslokaler om man inte vet om man får pengar nästa år.

Sluta experimentera med systemet

Bildning förenar Sverige. Studieförbunden står för en unik infrastruktur, med verksamhet i alla landets kommuner. Vi når ut i kapillärerna på ett sätt som ingen annan gör. Varje dag bidrar vi till såväl den enskilda människans som samhällets utveckling och vi är glada och stolta att axla den rollen. Men om vi ska kunna fortsätta att göra det så måste kommunerna lyfta blicken från det kortsiktiga och sluta experimentera med systemet.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00