Debatt

Läkarmissionen: Vi behöver samverka mer över sektorsgränser

Civilsamhällets organisationer och stiftelser har mer att ge som innovatörer och samverkansparter till näringslivet i arbetet mot att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det skriver Läkarmissionens Josephine Sundqvist, Andreas Zetterlund och Abdiaziz Elmi.

Andreas Zetterlund och Josephine Sundqvist, Läkarmissionen.
Andreas Zetterlund och Josephine Sundqvist, Läkarmissionen.Foto: Maja Johnsson/Läkarmissionen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vi har endast åtta år kvar för att uppnå de globala målen och Agenda 2030. Inom Läkarmissionen lägger vi därför ett utökat fokus på innovativ företagssamverkan – kallat ”Partnership” i Sustainable Development Goal 17 i Agenda 2030. Innovation är avgörande för många utvecklingsländers framtid. Ett första steg i hanteringen är att vi som ledande utvecklingsaktörer placerar innovation högt upp på agendan och gör det till en hjärtefråga som genomsyrar hela biståndsverksamheten.

Om vi ska lyckas uppnå Agenda 2030 måste vi överbrygga strukturella och kulturella skillnader mellan civilsamhälle, näringsliv, akademi och myndigheter. Olika aktörers roller och ansvar behöver tydliggöras liksom behovet av nya samverkans- och affärsmodeller i biståndet.

Bredda det svenska biståndet

Historiskt har akuta kriser i samhället, såsom den nu pågående coronapandemin, triggat och drivit fram nya innovationer och samverkansmodeller. Just nu befinner vi oss i två större kriser, både globala klimat- och hälsokrisen. Vi måste därför stanna upp och reflektera över den svåra men centrala frågan om hur vi gemensamt ska lyckas med uppdraget att ställa om och transformera planeten.

Läkarmissionens dröm är att våra samhällsvisioner ska vara bärande – inte biståndets finansieringsutrymme.

Transformationen innefattar inte bara att ställa om till mer hållbar infrastruktur utan även ett helt globalt och lokalt mindshift. Vårt samarbete med Somali Innovation Hub och Somalia Puntland State University är ett tydligt exempel på hur vi kan skapa nya former för detta mindshift och bredda det svenska biståndet. Genom direkt samverkan med innovationshubbar har vi förutsättningar att inom svenskt bistånd understödja mer dynamisk marknadsutveckling och miljömässigt hållbar förändring.

Civilsamhället har mer att ge

För att ett systemskifte ska vara möjligt, behöver vi röra oss bort från ett traditionellt biståndsberoende till ett mer långsiktigt katalytiskt och innovativt bistånd som grundas i innovationsdrivna hållbara visioner och digital transformation. Det handlar inte enbart om en mer kreativ idégenerering utan även om ett delaktigt civilsamhälle som driver testbäddar, skalar upp innovationer och överför ny teknologi till utvecklingsländer.

Civilsamhällets organisationer och stiftelser har mer att ge som innovatörer och samverkansparter till näringslivet i arbetet mot att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det är därför hög tid att den ideella sektorn bjuds in i de mer etablerade samverkanskonstellationerna för innovation och företagande. Större delar av det svenska civilsamhället behöver inkluderas i arbetet med att bredda företags- och innovationsfrämjandet så att ingen lämnas utanför i den globala fattigdomsbekämpningen.

Komma bort från klassiskt biståndsberoende

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat aktivt för en hållbar förändring i världen med utgångspunkt i det engagemang och entreprenörskap som finns i hela den ideella sektorn i Sverige. Tillsammans med näringsliv, offentlig sektor, ideell sektor och forskning har vi skapat, testat och skalat upp innovationer som i grunden bidragit till en mer djupgående samhällsförändring för utsatta människor i kriser och katastrofer.

I takt med att behoven ökat så har våra lokala samarbetspartners lyft en önskan om att tydligare driva sina lokala verksamheter utifrån mer hållbara drifts- och affärsplaner. Det är avgörande för att komma bort från ett klassiskt biståndsberoende. Nya verktyg behövs för att verksamheter ska kunna ledas mer hållbart och innovativt där biståndet spelar en mer kompletterande och katalytisk roll.

Samverkan över sektorsgränserna

Vi behöver lära av historien. Traditionellt i biståndet har den ideella sektorn i flertalet länder ofta varit avantgarde och drivit innovationer: en stor del av dagens välfärdssamhälle startade en gång som initiativ från just detta håll. Läkarmissionens dröm är att våra samhällsvisioner ska vara bärande – inte biståndets finansieringsutrymme. För att möta de ökade behov vi ser i ljuset av globala klimat- och hälsokrisen behöver vi samverka mer över sektorsgränser. Vi måste mobilisera alla aktörer i biståndet gemensamt. Alla ska med, ideell sektor och näringslivet tillsammans. I denna utveckling vill Läkarmissionen vara en drivande kraft i svenskt bistånd.

Nämnda personer

Josephine Sundqvist

Generalsekreterare Läkarmissionen
Doktor i teologi (Uppsala uni. 2016), master i global studies, inriktning Global Political Economy (Göteborgs uni. 2008)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00