Debatt

Verdandi: Fördubbla dagersättningen till asylsökande

Vi ser att rasistiska grupper i dag säger sig välkomna flyktingar, men det som skaver är att dessa grupper så tydligt vill göra skillnad mellan flyktingar från olika delar av världen. Det skriver Emmeli Wulfstrand, ordförande Verdandi, och Lars Ohly, förbundssekreterare Verdandi.

FN:s flyktingorgan UNHCR uppskattar att så många som 13 miljoner människor är på flykt från sina hem undan kriget i Ukraina.
FN:s flyktingorgan UNHCR uppskattar att så många som 13 miljoner människor är på flykt från sina hem undan kriget i Ukraina.Foto: Claudio Bresciani/TT
Emmeli Wulfstrand
Lars Ohly
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det är oroliga tider vi lever i. Efter Rysslands angreppskrig på Ukraina inleddes har oron och osäkerheten om framtiden brett ut sig. Värst är det naturligtvis för alla dem som nu har förlorat anhöriga, nära och kära, hem och hushåll i Ukraina.

Flyktingarna ökar för varje minut

FN:s flyktingorgan UNHCR uppskattar att så många som 13 miljoner människor är på flykt från sina hem undan kriget. Cirka 7,7 miljoner människor är på flykt inom Ukraina som internflyktingar. Cirka 5,1 miljoner människor har flytt över gränsen. De flesta söker skydd i grannländerna Polen, Ungern, Moldavien, Slovakien och Rumänien. Hittills har 1,5 miljoner barn tvingats lämna Ukraina enligt FN:s barnfond Unicef. I genomsnitt har mer än 70 000 barn blivit flyktingar varje dag de senaste 20 dagarna  – det motsvarar 55 barn varje minut.

Vi i Verdandi hör inte till dem som talar om 2015 års flyktingmottagande som något negativt. Tvärtom är vi stolta över alla de insatser som gjordes av civilsamhället och enskilda människor när flyktingströmmarna ökade framförallt från Syrien. Det vi tar avstånd från är den hårda och restriktiva asyl- och flyktingpolitik som följde. De främlingsfientliga krafterna tilläts sätta dagordningen och många som stod upp för humanitet och asylrätt kände sig svikna.

Asylsökande förtjänar ett värdigt mottagande

Nu ökar antalet flyktingar igen, denna gång från Ukraina. Det är ett gemensamt och samhälleligt ansvar att ta emot dem som söker sig till Sverige på ett värdigt och vänligt sätt. Vi i Verdandi har varit snabba med att ordna och delta i grupper som ger stöd till de ukrainska flyktingarna. I Sundbyberg har Verdandi varit bland de första att möta människor utanför Migrationsverkets lokaler. Vi har delat ut kläder, ordnat barnverksamhet, anlitat tolkar och serverat mat och dryck.

Vi ser att rasistiska grupper i dag säger sig välkomna flyktingar, men det som skaver är att dessa grupper så tydligt vill göra skillnad mellan flyktingar från olika delar av världen. Verdandi står upp för asylrätten, den är universell och gäller lika för alla. Vi kräver därför också amnesti för de afghanska flyktingar som hotas av utvisning till talibanernas styre.

Vår solidaritet är inte avhängig hudfärg, etnicitet, ursprung eller hemland.

Vår solidaritet är inte avhängig hudfärg, etnicitet, ursprung eller hemland. Vi anser att Sverige ska ta ansvar för de internationella konventionerna även när andra sviktar. I nuläget kräver vi tre saker av den svenska regeringen.

Tre åtgärder krävs

För det första måste avräkningarna från biståndet som ska betala flyktingmottagandet upphöra. Det är helt orimligt att de allra fattigaste i världen ska betala för svenskt flyktingmottagande när vi samtidigt nås av rapporter om att Sverige har fler miljardärer än någonsin.

För det andra måste civilsamhället ges goda förutsättningar att vara delaktiga i flyktingmottagandet. Det krävs ekonomiska resurser men också en öppenhet från politiker och myndigheter att använda sig av våra kunskaper och erfarenheter.

För det tredje måste flyktingars och asylsökandes villkor förbättras. Det gäller inte minst ekonomin. Under en följd av år har dagersättningen stått stilla. Idag erhåller en vuxen asylsökande som lagar mat i eget hushåll 71 kronor per dag. Det är skamligt och leder till stora orättvisor inom gruppen flyktingar. Den som har stöd från släkt, anhöriga eller vänner klaras sig medan den som inte har sådana kontakter lever långt under existensminimum. Verdandi kräver att dagersättningen till alla asylsökande minst fördubblas.

Låt oss nu lägga en mörk period av restriktiv flyktingpolitik bakom oss. Låt oss tillsammans visa vad vi kan åstadkomma i solidaritet och gemenskap.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00