Sveriges dövas riksförbund tar hem Minoritetsspråkspriset

För en lång kamp för att stärka teckenspråkets ställning får Sveriges dövas riksförbund (SDR) årets minoritetsspråkspris.

Axel Hyttnäs Telin

Sveriges dövas riksförbund mottog priset av kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) under onsdagen. SDR får priset bland annat för att ha initierat forskning om det svenska teckenspråket, vilket har bidragit till ett erkännande av språket.

”Nationellt som internationellt”

Språkrådet på Institutionen för språk och fornminnen (Isof) motiverar valet så här:

”Sveriges dövas riksförbund har i 100 år arbetat för erkännande av svenskt teckenspråk som språk och som redskap för lärande. Organisationen arbetar brett med att stärka det svenska teckenspråkets ställning och med tillgänglighetsfrågor för teckenspråkiga, såväl nationellt som internationellt.”

Vinnarna genom åren
 • 2021: Tornedalsteatern
 • 2020: Teckenspråkets röst
 • 2019: Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski
 • 2018: Henrik Barruk
 • 2017: Patricia Fjellgren
 • 2016: Susanne Sznajderman-Rytz
 • 2015: Sadeta Murić
 • 2014: Fred Taikon
 • 2013: Josette Bushell-Mingo
 • 2012: Kaisa Syrjänen Schaal

Källa: Isof

Nämnda personer

Jeanette Gustafsdotter

Ersättare, kulturnämnden Stockholms stad.
Jur. kand i medierätt (Uppsala uni., 1992), journalistexamen (Mittuniversitetet, 1993)

  E-post Politik på allvar

  Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget