Svårare nå klimatmål när kolförrådet i växande skog inte ökar lika snabbt

Kravet på att det ska vara balans i kolsänkan i skog- och marksektorn 2021-2025 blir svårare att nå efter att nettoinlagringen i levande skogar minskade kraftigt förra året, enligt Naturvårdsverkets preliminära data. Detta har både påverkan på pågående förhandlingar och på befintliga klimatmål.

Utmaningarna för unionen att öka kolsänkan blir allt fler. I somras drabbades stora delar av sydeuropa, bland annat i Frankrike, av omfattande skogsbränder. <br>
Utmaningarna för unionen att öka kolsänkan blir allt fler. I somras drabbades stora delar av sydeuropa, bland annat i Frankrike, av omfattande skogsbränder.
Foto: Jérémie Mazenq / European Union, 2022
Jacob Hederos

Kolsänkan i växande skog har relativt stabilt legat på cirka 30 miljoner ton per år i Sverige under de senaste åren. Men minskad tillväxt, tillsammans med ökade naturlig avgång och en viss ökad avverkning, har gjort att preliminära bedömningar pekar på att nettolagringen minskat till 25 miljoner ton förra året.

Det var ett av budskapen som Naturvårdsverket ville förmedla i en tidig varningssignal, inför kommande rapportering i slutet av december.

En anledning var att informera regeringen i de pågående förhandlingarna om ett uppdaterat regelverk för hur kolsänkan ska övervakas, rapporteras in och öka.  

Under måndagen samlas också lagstiftarna i Bryssel för att inleda slutförhandlingarna om Lulucf-förordningen, och det svenska budskapet är inte det enda dystra budskapet i sammanhanget.

I vågskålen framöver ligger ambitionen att EU gemensamt ska öka sänkan i sektorn från 225 till 310 miljoner ton, från år 2025 till år 2030. Men redan sedan tidigare har Sverige varnat för att det kan bli problematiskt att anta fasta siffermål för en sektor där datan hela tiden förändras, både av naturliga faktorer och förbättrade mätmetoder.

Förslaget om ändring av LULUCF-förordningen (EU) 2018/841 och förordning (EU) 2018/1999 är en del av paketet "Fit for 55". Förslaget syftar till att stärka LULUCF-sektorns bidrag till den ökade övergripande klimatambitionen genom att för perioden 2026–2030 införa bindande krav om ökad sänka på medlemsstatsnivå för att sammantaget uppnå en kolsänka om 310 miljoner ton till 2030.
Ur regeringens faktapromemoria