Skogsutredningens förslag kan krocka med EU-regler

ÖVERPRÖVNINGSRISK. Skogsutredningen vill att prövningstiden mellan anmälan och avverkning ska halveras till tre veckor. Men Naturskyddsföreningen anser att förslaget går emot Århuskonventionen, och nya EU-regler kan ge dem understöd i debatten.

Ska avverkningsanmälningarna kunna överklagas, och i så fall hur länge? <br>
Ska avverkningsanmälningarna kunna överklagas, och i så fall hur länge?
Foto: Raigo Pajula, © European Union , 2017
Jacob Hederos

Att fler ska få talerätt och att tiden ska bli längre, står klart. Men vad får man rätt att klaga på? Det är fortfarande oklart för min del.

Karin Tormalm, Näringspolitisk utredare, Skogsindustrierna, samt tidigare sekreterare i skogsutredningen
Fakta
Utredningens slutbetänkande var på fredagen ännu inte offentligt, men Altinget har tillgång till delar av materialet.

Skogsutredaren Agneta Ögren föreslår att det ska ställas högre krav på att markägare lämnar in en hänsynsredovisning i samband med att de vill avverka. Samtidigt kan då också handläggningstiden hos Skogsstyrelsen halveras eftersom underlaget är mer grundligt, enligt utredaren.

Tanken är framför allt att enkla ärenden ska kunna behandlas snabbare. Från dagens sex veckor till tre veckor. Samtidigt öppnas det också för att svårare ärendena ska kunna granskas mer grundligt efter en anmälan från myndigheten. Då utökas tiden till åtta veckor.

Men förslaget stöter på patrull hos miljöintressen. ”Vad hände med Århuskonventionen?”, frågar sig bland andra Malin Sahlin vid Naturskyddsföreningen.

– Vi anser att detta är ett av förslagen som per defintion innebär ett försvårande för allmänheten att hinna ta del av miljöinformation och vara en del av beslutsprocessen. Det är två av de tre pelarna i konventionen. Jag tog upp den härfrågan i arbetet med utredningen, men de duckade för detta, säger hon till Altinget.

Från utredningens håll lutar man sig mot den nuvarande implementeringen, nämligen att avverkningsanmälningarna inte ska ses som ett beslut som täcks av konventionen.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00