Skogsutredningen behöver ett år till

TIDSBRIST. Den stora skogsutredningen är en viktig pusselbit i januarisamarbetet mellan regeringen, Liberalerna och Centern. Men utredaren Agneta Ögren har svårt att hinna med det omfattande uppdraget och begär nu mer tid från regeringen.

Utsikt över Vindelfjällen.
Utsikt över Vindelfjällen.Foto: Henrik Montgomery/TT
Johanna Alskog

Besked önskas så snart som möjligt.

ur utredarens Agneta Ögrens begäran till miljö- och näringsdepartementet om förlängd utredningstid
Fakta
De fyra delarna i regeringens uppdrag till utredningen:
  • Att finna balans mellan brukande och skydd i fjällnära skog
  • Att se över statens roll när det gäller nyckelbiotoper
  • Att hitta nya flexibla skydds- och ersättningsformer
  • Att utreda hur internationella åtaganden om biologisk mångfald kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi

Skogsutredaren Agneta Ögren begär mer arbetstid från miljödepartementet. Istället för att lämna in ett slutbetänkande den 1 juli i år vill hon att regeringen skjuter fram slutdatumet ett helt år, till den 1 juli år 2021.

– Vi vill ha en reaktion från departementet. Vi har begärt ett års förlängd tid och det är alltid lättare att göra ett utredningsarbete i ett svep. Ett annat alternativ är att vi går fram med ett delbetänkande till sommaren och sen får tid på oss att göra ett bra jobb med resten, säger Agneta Ögren till Altinget.

Jenny Wik Karlsson är förbundsjurist i Svenska samernas riksförbund och medlem i skogsutredningens expertgrupp. Hon, och flera andra i expertgruppen som Altinget talat med, tycker att det vore klokt att ge utredningen mer tid.

Dokumentation

Skogsutredningen

Agneta Ögren, utredare

Jon Karlsson, huvudsekreterare
Karin Tormalm, utredningssekreterare
Kristina Dreijer, utredningssekreterare
Tommy Ek, utredningssekreterare

Expertgrupp
Agnetha Alriksson, kansliråd, näringsdepartementet
Björn Jonsson, Chef för naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Västerbotten
Conny Öhman, kansliråd, näringsdepartementet
Elisabeth Hammar, chefsjurist, Kammarkollegiet
Emma Berglund, ansvarig för samhällskontakter, LRF
Erik Petré, förbundssekreterare, Sveriges häradsallmänningarsförbund
Eva Stengård, kansliråd, kulturdepartementet
Garbriel Mörner, ordförande Skogskommittén, Sveriges jordägareförbund
Ingrid Backudd, departementssekreterare, miljödepartementet
Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist, Svenska samernas riksförbund
Johan Wester, senior advisor, Skogsstyrelsen
Jonas Eriksson, medlemschef, Norra skogsägarna
Leif Öster, naturturismentrepenör, Naturturismföretagarna 
Linda Berglund, seniorrådgivare, Världsnaturfonden WWF
Linda Eriksson, skogsdirektör, Skogsindustrierna
Malin Sahlin, sakkunnig, Naturskyddsföreningen
Max Enander, stiftsjägmästare, Svenska kyrkan
Mikael Jakobsson, antikvarie, Riksantikvarieämbetet
Stefan Henriksson, handläggare, Naturvårdsverket
Ylva Birkne, departementssekreterare, miljödepartementet


Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00