Debatt

SD: Sveriges djurhållning bör utgöra grundkravet i EU

DEBATT. När de stora frågorna i EU handlar om hur pengar ska fördelas, vilka länder som lämnar EU eller hur antalet människoliv som förloras i pandemin ska begränsas – då nedprioriteras ofta djurens hälsa, skriver Peter Lundgren och Yasmine Eriksson (SD).

"Svenska bönder har antagligen bland den högsta standarden i världen när det gäller regler kring hantering av slakt och djurtransporter."
"Svenska bönder har antagligen bland den högsta standarden i världen när det gäller regler kring hantering av slakt och djurtransporter."Foto: Bertil Ericson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Peter Lundgren (SD)
EU-parlamentariker och ledamot i undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport
Yasmine Eriksson (SD)
Riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet


EU-samarbetet har gett oss en relativt fri inre marknad som säkerligen gagnat Sveriges ekonomi men som också lett till att svenska bönder konkurrensutsätts mot hela EU och flera av EU:s partners. När man tittar på köttdisken är detta kanske inte den första tanken, men prisskillnaden som finns mellan svenskt kött och utländskt påverkar svenska bönder mycket.

Svenska bönder har antagligen bland den högsta standarden i världen när det gäller regler kring hantering av slakt och djurtransporter. Ingen ska dra alla över en kam oavsett den senaste tidens skandal med slakterier i Skåne men uppmärksamheten bör användas för att sätta denna fråga högre upp på dagordningen.

Arbetet behöver ske parallellt i riksdagen och i EU. Vi har en stor mängd krav på djurhållningen i Sverige som bör skärpas ytterligare men det är mycket viktigt att regeringen och våra europaparlamentariker arbetar för att Sveriges strikta djurhållning inte bara ska vara ett föredöme utan utgöra golvet eller grundkravet i EU.

Svensk nivå som standard

Sverigedemokraterna välkomnar att frågan om djurtransporter kommit upp på dagordningen för diskussion.

Sverigedemokraterna
Yasmine Eriksson (SD).
Yasmine Eriksson (SD). Foto: Sverigedemokraterna

Det finns få områden som blir lika direkt skadliga för djuren som att ha enbart minimikrav där vissa länder konkurrerar med sämre villkor. Det huvudsakliga direktivet som styr djurvälfärd inom animalieproduktion är från 1998 och sätter just bara minimikrav. Nästa lagstiftningssteg bör ske i en förordning där den svenska djursskyddsnivån blir standarden i EU och där alla har lika hårda regler.

Jämna ut prisskillnaden

Sverigedemokraterna välkomnar att frågan om djurtransporter kommit upp på dagordningen för diskussion. Vi har i Europaparlamentet tagit plats i ett särskilt utskott som ska utreda de omfattande problem som finns inom unionen i frågan. Även här börjar lagstiftningen bli utdaterad, 16 år har gått sedan den nuvarande förordningen röstades igenom. En rapport från 2018 visar att implementeringarna fortfarande går trögt och vissa typer av transporter skadar djuren allvarligt.

Peter Lundgren (SD).
Peter Lundgren (SD). Foto: Sverigedemokraterna

Djurtransporter i långa sträckor bör undvikas i möjligaste mån. Bäst hade varit om de flesta köpte svenskt kött i Sverige så detta kunde undvikas, men prisskillnaden behöver jämnas ut och det får vi med en striktare EU-rätt. Detta kommer vi verka för i det tillfälliga ANIT-utskottet som nu alltså är tillsatt.

Utred totalförbud

Sverigedemokraterna välkomnar även att EU-domstolen nyligen godkände Flanderns förbud mot obedövad halal- och kosherslakt. Detta är redan förbjudet i Sverige och bör bli standard i hela EU, ett totalförbud över hela unionen bör även utredas. Under tiden kommer vi att arbeta aktivt för att en tvingande märkning kring allt religiöst slaktat kött kommer till stånd i unionen.

Skärp gränskontrollerna

Frågan om gränskontroller nämns ofta i andra sammanhang men vi vill påminna att unionens svaga gränskontroller behöver skärpas även i avseendet att kontrollera förhållanden för djur som transporteras över gränserna. Nuvarande EU-regler på området är också föråldrade och det är dags för ändringar i en striktare riktning nu 20 år senare.

Både för djuren och ekonomin

Djurfrågorna får aldrig glömmas bort. Det är inte bara en fråga om moraliskt ansvar över djurens liv och hälsa utan även en rent ekonomisk fråga. Striktare djurregler i hela unionen hade hjälpt våra svenska företagare inom animalieproduktion enormt. Detta är vad vi verkar för i riksdagen och i Europaparlamentet både för djurens och ekonomins skull.

Läs också

Nämnda personer

Peter Lundgren

Europaparlamentariker (SD), vice ordförande i Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa, vice ordförande i ECR
Grundskola (1979)

Yasmine Eriksson

Riksdagsledamot (SD), djurskyddspolitisk talesperson

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00