SCB: Antalet organisationer ökade under 2020 – trots pandemin

Ny statistik från SCB ger, tillsammans med MUCF:s och Volontärbyråns rapporter, indikationer på hur pandemin har påverkat civilsamhället. ”Vi noterar särskilt att antalet organisationer ökade under 2020, däremot vet vi inte varför”, säger Daniel Wester, statistiker på SCB.

Medan många organisationers verksamheter begränsades av pandemin, ställde andra genast om och hjälpte utsatta. Som här i Höllviken, där Röda korset och Svenska kyrkan startade projektet ”Handlingskraft”, för att hjälpa riskgrupper att handla mat. Nu visar statistik från SCB att antalet organisationer ökade under 2020, jämfört med året före. Från vänster: Christina Dongas, Micke Kinning och Gustav Rosqvist. (Arkivbild)
Medan många organisationers verksamheter begränsades av pandemin, ställde andra genast om och hjälpte utsatta. Som här i Höllviken, där Röda korset och Svenska kyrkan startade projektet ”Handlingskraft”, för att hjälpa riskgrupper att handla mat. Nu visar statistik från SCB att antalet organisationer ökade under 2020, jämfört med året före. Från vänster: Christina Dongas, Micke Kinning och Gustav Rosqvist. (Arkivbild)Foto: Johan Nilsson/TT
Anders Gustafsson

Att pandemin har drabbat det civila samhället hårt är de flesta överens om. Men paradoxalt nog visar Statistiska centralbyrån (SCB) i sin nyutkomna delrapport för 2020 att antalet organisationer i Sverige ökade till 260 506 under pandemins första år – från 256 657 under 2019.

Samma tendens gäller de ideella föreningarna, den vanligaste juridiska organisationsformen. Under 2019 försvann 6 500, så få hade nog förväntat sig att de skulle bli fler när covid spreds påföljande år. Ändå var det vad som skedde, enligt SCB. När 2020 var slut så hade de ökat i antalet, till 161 843. Från att ha varit 159 298 året efter.

En annan intressant notering från SCB:s delrapport: ”Antal organisationer har sedan 2016 ökat med 4,0 procent samtidigt som antal förvärvsarbetande har minskat med 0,9 procent och medelantalet heltidsanställda minskat med 9,6 procent. Detta indikerar att vi har färre förvärvsarbetande per organisation, men framför allt att dessa förvärvsarbetande i högre utsträckning jobbar deltid än heltid.” 

De tre rapporterna

SCB: Det civila samhället 2020 – delrapport

MUCF: Ännu ett år av utmaningar – Uppföljning av ideella föreningars villkor

Volontärbyrån: Volontärbarometern 2022

– Det kan man anta är en covideffekt, att pandemin har påverkat civilsamhället. Men det är fortfarande svårt att avgöra hur omfattande den påverkan har varit, säger Daniel Wester till Altinget.

Så långt SCB:s statistik. MUCF och Volontärbyrån har nyligen publicerat rapporter för 2021. Även om de inte mäter samma saker eller använder olika metoder, så kan de komplettera bilden av hur covidpandemin har påverkat det civila samhället.

Enligt MUCF:s rapport tappade var fjärde förening medlemmar under 2021. Föreningar som riktar sig till äldre hade exempelvis ett stort utflöde av medlemmar. Altinget frågade MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg om hon tror att äldres medlemsengagemang kommer att minska även på sikt.

Lena Nyberg.
Lena Nyberg. Foto: Linnea Bengtsson

– Det vet vi inte. Men trots att aktiviteter och medlemsantal gick ner så vi ser ett starkt framtidshopp bland de föreningar vi har undersökt. Att föreningar med äldre medlemmar har tappat i medlemstal och aktivitet beror nog på att målgruppen också var den mest utsatta för pandemin, säger Lena Nyberg till Altinget.

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.