Debatt

M: Utan ordning och reda går det inte att lösa skolans problem

För att elever ska kunna tillgodogöra sig kunskap behöver skolan kännetecknas av lugn och ro. Därför är den kanske viktigaste insatsen att skapa ordning och reda i skolan, skriver Moderaternas utbildningspolitisk talesperson Kristina Axén Olin (M).

Skolan präglas inte längre av trygghet och studiero, vilket är en förutsättning för att elever ska lyckas ta till sig kunskap, skriver debattören. 
Skolan präglas inte längre av trygghet och studiero, vilket är en förutsättning för att elever ska lyckas ta till sig kunskap, skriver debattören.  Foto: Hossein Salmanzadeh/TT
Kristina Axén Olin
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Svensk skola har i många decennier lagt grunden för vårt välstånd. En bra skola som förmedlar kunskap och ger unga verktyg för framtiden, leder till framgång. Det är detta som skapar tillväxt i landet och som leder till väl fungerande medborgare.

Så har det historiskt varit i Sverige men tyvärr går utvecklingen nu åt fel håll.

En tuff start väntar

I juni lämnade 16 058 elever årskurs nio utan godkänt betyg och möjlighet att studera vidare vid gymnasiet. Det är en tragedi och borde leda till krissamtal. I dag har vi inte en arbetsmarknad för unga som inte ens har betyg ifrån grundskolan. Därför riskerar dessa ungdomar en tuff start i vuxenlivet och i förlängningen slår det mot hela landets tillväxt.

Vi har i dag en brist på behöriga lärare och om ytterligare några år, saknas över 12 000 lärare.

Det mest basala för att elever ska kunna tillgodogöra sig kunskap är att skolan kännetecknas av trevnad, lugn och ro. I en otrygg och stökig miljö uteblir chansen att kunna tänka, koncentrera sig samt lyssna till fakta. Därför är den kanske viktigaste insatsen för att få fler elever att lyckas att skapa ordning och reda i skolan.

Hot och våld i skolan

I höstas presenterade Lärarförbundet en rapport om hot och våld mot lärare. Det var skrämmande läsning där så många som 37 procent svarade att hot och våld är ett ganska eller mycket stort problem på skolan där de jobbar. Nästan hälften har blivit utsatta för fysiskt våld.

Enligt Brottsförebyggande rådet, har mer än hälften av eleverna i årskurs nio, blivit utsatta för ett brott under skoldagen. Var fjärde elev i mellanstadiet uppger till Friends att de sällan eller aldrig känner sig trygga i skolan.

Fler behöver lockas till läraryrket

Duktiga rektorer och engagerade lärare är centralt för kunskapsutvecklingen. Vi har i dag en brist på behöriga lärare och om ytterligare några år, saknas över 12 000 lärare. Vi behöver locka fler till yrket men också få de utbildade lärare som arbetar i skolan att stanna kvar.

Skolan har också en förödande rektorsomsättning. Av de som var rektorer i grundskolan för sex år sedan, var endast 20 procent kvar på samma skola fem år senare. Att se till så att rektorer trivs, så att de stannar kvar, måste prioriteras. Ständiga byten av skolledare påverkar lärare och hela skolans långsiktiga arbete. Ledarskapet är grunden för att skolor ska fungera bra.

Skolan präglas inte längre av trygghet och studiero, vilket är en förutsättning för att elever ska lyckas ta till sig kunskap och kunna utvecklas som goda medborgare. Möjligheten att behålla duktiga lärare och rektorer i en arbetsmiljö där de riskerar att bli utsatta för våld och stök, är begränsad. Att locka fler till lärarutbildningarna, så länge som nuvarande situation råder, torde också vara svårt.

Skärp skollagen

Skolan är i behov av fler reformer. Vi har problem med en boendesegregation som spiller över i skolan, många elever har inte tillräckligt stöd hemifrån, allt fler elever kommer ifrån andra länder och har inte gått alla skolår i Sverige och elever behärskar inte språket.

Elever som har särskilda behov, till exempel neuropsykiatriska diagnoser, måste tidigt få insatser av särskilt kompetent personal eller i resursskolor. Nivågrupperingar måste användas. Högpresterande och särbegåvade elever ska stimuleras. Andra åtgärder behövs för att lösa problem med betygsinflation, kvalitetsbrister, otydliga läro- och kursplaner och skollagen måste skärpas. Vi har för få timmar. Lärares administrativa börda måste omgående minska för att nämna några reformer som bör införas vid sidan om att förbättra lärarutbildningen.

Men grundläggande och akut är att få ordning och reda samt lugn och ro i våra skolor. Utan detta spelar andra reformer mindre roll och läraryrket kommer att bli ännu mindre attraktivt.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget