Debatt

"Legalisering av sexköp blottar unga borgerlighetens naivitet"

DEBATT. Torskar ska sitta i fängelse. Det skriver SSU:s Philip Botström och Josefine Helleday, som anser att de borgerliga ungdomsförbundens syn på prostitution är naiv och att straffen för sexköp i stället behöver skärpas. 

Samtycke kan inte köpas, menar Philip Botström och Josephine Helleday, SSU. 
Samtycke kan inte köpas, menar Philip Botström och Josephine Helleday, SSU.  Foto: SSU
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Philip Botström
Förbundsordförande SSU
Josefine Helleday
Förbundsstyrelseledamot SSU


Paolo Roberto, enligt egen utsago “militant antifeminist”, erkände sexköp efter att ha avslöjats i samband med en polisrazzia på Östermalm. Hans fall visar att sexköpare finns överallt. En stor studie från Folkhälsomyndigheten år 2019 visar att var tionde man i Sverige har köpt sex. De finns i alla samhällsskikt och åldrar. De köper sex med olika bevekelsegrunder – en socialt accepterad aktivitet i killgänget, ett dåligt sexliv eller varför inte ett oturligt val inom ramen för sitt självskadebeteende.

Sveriges sexköpslag bygger på att det är köparna som begår den brottsliga handlingen. Det är ett val från lagstiftaren med hänsyn till att de flesta som säljer sex befinner sig i en utsatt situation. Det är sexköparna som ska jagas, inte prostituerade.

Prostitutionsdebatt kräver maktanalys

Ett par människorättsorganisationer har förespråkat en avkriminalisering av sexköp med motiveringen att kvinnor och män som säljer sex riskerar att råka mer illa ut när de tvingas verka i det dolda och att kontakt med myndigheter hämmas. De borgerliga ungdomsförbunden Muf, Cuf och Luf vill gå längre och legalisera sexköp med argumentet att det handlar om friheten att själv få välja att sälja sex utan moraliska pekpinnar.

I Sverige är majoriteten av de som säljer sex unga kvinnor från Rumänien, Bulgarien och Nigeria. Vad det gäller svenskfödda tjejer som säljer sex har flera studier pekat på psykisk ohälsa, missbruk och erfarenheter av våld och övergrepp som vanliga faktorer. Det går inte att politiskt prata om prostitution utan en maktanalys. Hela premissen för sexköp bygger på att en vill ha sex och att en vill ha pengar.

Skyddet av de utsatta måste prioriteras

Den lilla minoritet som säljer sex för nöjes skull ska varken förnekas eller klandras men vår lagstiftning måste vara anpassad för att skydda den stora majoritet kvinnor som inte har något val.

Philip Botström & Josefine Helleday, SSU

Den lilla minoritet som säljer sex för nöjes skull ska varken förnekas eller klandras men vår lagstiftning måste vara anpassad för att skydda den stora majoritet kvinnor som inte har något val.

Gemensamt för de som vill avskaffa sexköpslagen är en naiv övertygelse om att det inte skulle försvåra bekämpandet av organiserad sexhandel eller sexköp där våld och tvång föreligger. Problemet är att majoriteten av de som säljer sex inte skulle garanteras samma skydd om sexköp var lagligt. Detta eftersom en juridisk lösning som objektivt ska utreda om någon har sålt sex av fri vilja eller inte riskerar att bli mycket godtycklig.

Skärp straffet för sexköp

SSU vill i stället se en straffskärpning för sexköp. Böter bör tas bort från straffskalan och fängelsestraffen bör skärpas. Alla personer som har sålt sex ska garanteras ett respektfullt och professionellt bemötande. För detta krävs ytterligare kompetenshöjande insatser inom vården, socialtjänsten, skolan och rättsväsendet. Sverige måste vara pådrivande i EU för att få fler länder att kriminalisera sexköp.

Samtycke kan inte köpas. Oavsett om det är en hallick som ska betalas, barns hunger som ska mättas eller en inkomst som ska säkras. Att man inte ska kunna köpa tillträde till kvinnors kroppar stämplas ibland som ond moralism, men det handlar faktiskt om att värna kvinnors mänskliga rättigheter. Torskar ska varken laga torsk eller gråta ut i Nyhetsmorgon. De ska sitta i fängelse. Kvinnor ska varken stigmatiseras eller berövas sina historier. De ska ges möjligheter till andra val.  

Nämnda personer

Philip Botström

Tidigare förbundsordförande SSU

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget