Fridolin går vidare med obligatorisk förskoleklass

SKOLSTART. Regeringen går vidare med förslaget att göra förskoleklassen obligatorisk. Men därefter vill Gustav Fridolin inte sänka skolåldern ytterligare.

– Nej. Det är ett stort steg för Sverige att införa sexårig skolstart, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till Altinget.

Fridolin menar att förskoleklassens pedagogik är unik, i internationell jämförelse, med mötet mellan lekfull pedagogik och förberedelse för lärande.

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen om att sänka skolåldern genom att göra den i dag frivilliga förskoleklassen obligatoriskt. Med förslaget ska skolplikten normalt börja när barnet är sex år. Förslaget innebär också att barn i förskoleklassen ska få rätt till kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider. Sexåringarna ska också få rätt till kostnadsfri skolskjuts på samma villkor som grundskoleelever.

Segdragen fråga

Frågan om obligatorisk förskoleklass har dragit ut på tiden. Allianspartierna vill ha tidigare skolstart men de vill göra grundskolan tioårig och skrota förskoleklassen. Sverigedemokraterna har vacklat i frågan.

Inom socialdemokraterna vill vissa att förskolan ska bli obligatorisk från tre års ålder, även tidigare partiledaren för Liberalerna, Bengt Westerberg, vill se att det blir ett tidigare obligatorium i skolsystemet. Ett argument är att det är de barn som bäst skulle behöva förskolan som inte går i den. Fridolin håller med om att detta är ett problem.

– Där finns det anledning att titta på hur vi når nyanlända, de med flyktingbakgrund och de som kommer från de allra tuffaste förhållanden, säger Gustav Fridolin.

3 000 fler barn i förskoleklass 

Enligt regeringen var det bara 2 procent av sexåringarna som inte var inskrivna i någon verksamhet under 2016. Detta motsvarar cirka 2 000 barn. Därtill är det cirka 1 400 barn som vid sex års ålder går kvar i förskola eller pedagogisk omsorg. Av dessa barn bedömer regeringen att omkring 400 har behov som motiverar att en placering i förskoleklass skjuts upp. Obligatoriet innebär alltså att förskoleklassen ökar med totalt cirka 3 000 barn. Samtidigt minskar förskolan och pedagogisk omsorg med ca 1 000 barn.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 och ska tillämpas från och med höstterminen 2018.

 

Forrige artikel Omstöpt utsläppshandel snart i hamn Omstöpt utsläppshandel snart i hamn Næste artikel Kraftig höjning av barnbidraget Kraftig höjning av barnbidraget