Försämrade resultat i matematik: ”Inte gått att förebygga”

Nationella proven har skrivits för första gången sedan uppehållet under pandemin. Resultaten visar på ett kunskapstapp i matematik och nu krävs det att eleverna som halkat efter fångas upp, menar både Skolverket och lärarfacken.

Foto: Fredrik Sandberg/SCANPIX
Rebecka Prahl

Provresultaten i matematik 1 för gymnasiet har försämrats sedan tidigare år, visar ny statistik från Skolverket. Det är första gången på två år som provet skrivs, efter att ha varit inställt våren 2020 och 2021 på grund av pandemin.  

– Vi ser två möjliga förklaringar. Det ena är pandemin. Där vet vi från intervjuer med rektorer och lärare att matematik är det ämne där elevfrånvaro har bidragit till att kunskapstappet bedöms som störst, säger Anna Westerholm, avdelningschef på Skolverket, till Altinget och fortsätter:

– Den andra möjliga huvudorsaken är att det är en förändrad ämnesplan i matematik. Det kan vi se tecken på varje gång vi gör förändringar, att det kan bli ett litet hack. Det kan ta lite tid innan förändringen ha slagit igenom.  

Artikeln fortsätter efter grafiken.

Skolverket ska i enlighet med ett regeringsuppdrag kartlägga och motverka pandemins negativa konsekvenser. Men i det här fallet har det inte gått att förebygga menar Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund (som snart bildar Sveriges lärare tillsammans med Lärarförbundet).

– Det är svårt. Det var en pandemi. Här handlar det om att eleverna inte har mött matematiklärare i lika hög utsträckning på grund av pandemin. Nu måste man få möjlighet att mötas i högre utsträckning och man behöver göra det på ett kvalitativt sätt, där lärare får tid att förbereda sig. 

Enligt Åsa Fahlén handlar det om att erbjuda extraundervisning och att fånga upp de elever som har bristande kunskaper. Detta är något som Skolverkets Anna Westerholm menar att lärare med den nya ämnesplanen ska ha tid till.

– Vi har tagit bort mycket repetition i kursen, vilken betyder att det finns ett utrymme för lärarna att lägga in till exempel repetition om de ser att det är det som behövs.