Debatt

Fi: Inrätta en haverikommission om mäns våld mot kvinnor

DEBATT. Den grönblå majoriteten i Stockholm måste ta mäns våld mot kvinnor på allvar. Det räcker inte att bara uppmärksamma våldet, det måste ses som en politisk fråga, skriver Feministiskt initiativ. 

"Nu kräver vi att frågan får nytt liv igen och att mäns våld mot kvinnor sätts högt upp på den politiska agendan, även av den sittande majoriteten. Det har varit nog för länge sedan."
"Nu kräver vi att frågan får nytt liv igen och att mäns våld mot kvinnor sätts högt upp på den politiska agendan, även av den sittande majoriteten. Det har varit nog för länge sedan."Foto: Anders Wiklund/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I en tid av isolering och ensamhet, där människor i allt högre grad hänvisas till hemmet, ser vi att effekterna slår hårt mot kvinnor som lever under hot och våld.

Feministiskt initiativ i Stockholm har länge efterfrågat att kvinnors otrygghet ska bli en del av trygghetsarbetet i staden – dessvärre utan något gehör från den grönblå majoriteten i Stockholm.

Hemmet farligaste platsen

Vi vet att det är innanför hemmets väggar, där ingen annan har insyn, som mäns våld mot kvinnor ökar och blir direkt livsfarligt. Därför är hemmet fortfarande den mest otrygga platsen för våldsutsatta kvinnor.

Vi är därför inte förvånande över att våldet har ökat under pandemin. Det är en hjärtskärande konsekvens av att kvinnor levt nära, och i många fall, isolerade med sin förövare. En annan bidragande orsak är att många familjer lever under stor ekonomisk press.

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) ökade antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor med 11 procent under bara november förra året, jämfört med samma datum året innan. Även Kvinnofridslinjen uppger att de under pandemiåret har fått in fler samtal än tidigare år. Svenska FN-förbundet skriver om hur våldsutsatta kvinnors situation förvärras på grund av de rådande restriktionerna. Enligt deras rapport talas det om en 30-procentig ökning av våld i hemmet.

Isolering innebär också att det blir svårare att ta hjälp, och nås, av samhällets riktade stödinsatser. Därför kan vi också räkna med ett stort mörkertal.

En politisk fråga

Det finns stora brister i samhällets förmåga att se mäns våld mot kvinnor som en politisk fråga. Nu när vi ännu en gång påminns om den direkta livsfaran som mäns våld, trakasserier och kränkningar mot kvinnor innebär, vill vi inte att det stannar där.

Det räcker inte med att bara uppmärksamma våldet. Det räddar inga liv. Ansvaret ligger aldrig hos de utsatta kvinnorna utan på myndigheter, ledningar och inte minst i politiken. Det gäller även på kommunal nivå.

Inför en haverikommission

Därför vill Fi Stockholm införa en kommunal haverikommission och vi hoppas att den grönblå majoriteten ska ta förslaget på allvar. Det krävs ett gediget arbete för att förebygga, utreda och föreslå förbättringar för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Det handlar i många fall om kvinnor som länge ropat på hjälp och varit i kontakt med både polis och socialtjänst. Ändå mördas de. Därför anser vi att det är högst nödvändigt med en haverikommission som kan utreda var det brister i samverkan mellan olika samhällsinsatser. För någonstans har det gått väldigt fel, när kvinnor mördas, trots att de har sökt hjälp.

Krävs helhetsgrepp

Det tillsätts haverikommissioner när det uppdagas allvarliga fel inom exempelvis vägtrafiken, det tycker vi ska göras även för att utreda mäns våld mot kvinnor. Om vi kan se vart det har brustit i processen kan det nästa gång rädda ett liv och förhoppningsvis sätta stopp för att 13 kvinnor årligen dör av våld i nära relation.

En haverikommission kan ta ett helhetsgrepp när det gäller våldsutsatta kvinnors livssituation, tillgång till bostad i kommunen och möjligheter till att fortsätta leva ett liv utan hot och våld.

Satsningar lades ned

När vi var med och styrde i Stockholm tredubblade vi stödet till kvinnojourerna, vi satsade på socialtjänst, satte igång tjejgrupper och införde ett särskilt stöd till kvinnoföreningar, som i många fall arbetar med att motverkar sexuella övergrepp och våld. Vi såg sedan med stor oro på hur den grönblå majoritetens lade ner många av dessa satsningar och gjorde stora nedskärningar i välfärden, något som framförallt drabbar kvinnor som är i behov av samhällets stöd.

Nu kräver vi att frågan får nytt liv igen och att mäns våld mot kvinnor sätts högt upp på den politiska agendan, även av den sittande majoriteten. Det har varit nog för länge sedan. Vi vill att Stockholm som huvudstad ska stå i framkant i den här viktiga frågan, och bli först i Sverige med att inrätta en haverikommission om våld i nära relationer för att ta krafttag mot mäns våld mot kvinnor.

Varje kvinna som dör till följd av mäns våld är ett samhälleligt misslyckande. Sätt kvinnors trygghet i centrum av politiken.

Nämnda personer

Farida al-Abani

Generalsekreterare Tankesmedjan Nocturum
Nationalekonomi (Stockholms uni., 2011)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00