Debatt

C och KD: Regeringen går emot Naturvårdsverket

Det är märkligt att regeringen fattar ett beslut som går emot den egna expertmyndigheten. Man kan inte låta bli att undra om Naturskyddsföreningen och Birdlife har en egen ingång till ett av partierna i regeringen och styr regeringens beslutsfattande. Det skriver de jaktpolitiska talespersonerna Peter Helander (C) och Kjell-Arne Ottosson (KD) i en replik.

”Även jägare vill ha livskraftiga bestånd av fåglar och vilt och den sammanlagda tiden som jägare lägger ner på viltvård är avgörande för viltets fortlevnad.”
”Även jägare vill ha livskraftiga bestånd av fåglar och vilt och den sammanlagda tiden som jägare lägger ner på viltvård är avgörande för viltets fortlevnad.”Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix/TT
Kjell-Arne Ottosson
Peter Helander
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Naturskyddsföreningen och Birdlife skriver i en debattartikel att jakttider angår fler än jägarna. Av den anledningen är det förvånade att både regeringen, Naturskyddsföreningen och Birdlife väljer att gå emot Naturvårdsverket. Det brukar man inte göra när det gäller till exempel rovdjursfrågor.

Läs också

Det beslut som regeringen nu fattat, med stöd från Naturskyddsföreningen och Birdlife, strider mot Naturvårdsverkets rekommendation och gör att vinterjakt på ripa i praktiken omöjliggörs. Om det nu vore så att vinterjakten på ripa skulle vara ett hot mot ripans fortlevnad skulle vi förstå argumentationen men den samlade forskningen är entydig: Jakten påverkar inte ripstammarna.

Det är alltså rovdjuren och möjligtvis smågnagartillgången, och inte jaktuttaget, som påverkar ripans bestånd.

Även jägare vill ha livskraftiga bestånd av fåglar och vilt och den sammanlagda tiden som jägare lägger ner på viltvård är avgörande för viltets fortlevnad.

Går emot expertmyndigheten

Naturvårdsverket skriver i sitt beslutsunderlag till regeringen att ”Antalet dalripor och fjällripor varierar kraftigt mellan år, till största delen beroende av rovdjurens påverkan på ripornas häckningsframgång. Riporna kan till viss del påverkas av smågnagartillgången men sambandet är inte helt klarlagt” vidare skriver man att ”Ett jaktuttag på i snitt 5–10 procent (utslaget över hela fjällkedjan på dalripa och betydligt mindre på fjällripa) är litet jämfört med annan dödlighet.”

Det är alltså rovdjuren och möjligtvis smågnagartillgången, och inte jaktuttaget, som påverkar ripans bestånd. Därför är det märkligt att regeringen fattar ett beslut som går emot sin egen expertmyndighet, Naturvårdsverket. Man kan inte låta bli att undra om Naturskyddsföreningen och Birdlife har en egen ingång till ett av partierna i regeringen och styr regeringens beslutsfattande.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00