Debatt

Beckman (M): Brister i paketreselagen – en miljon människor påverkas

DEBATT. Paketreselagens utformning kommer leda till att flera researrangörer tvingas i konkurs och att konsumenter inte får sina resor återbetalda. Den här frågan måste få en lösning snarast, skriver riksdagsledamoten Lars Beckman (M).

I dagsläget avråder UD från alla resor vilket försätter svenska researrangörer i en situation som paketreselagen inte är anpassad för, skriver Lars Beckman (M). 
I dagsläget avråder UD från alla resor vilket försätter svenska researrangörer i en situation som paketreselagen inte är anpassad för, skriver Lars Beckman (M). Foto: Joakim Burén (Ving)
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Lars Beckman (M)
Riksdagsledamot, civilutskottet


Ska Miljöpartiets ideologi tillåtas styra regeringens hantering av resebranschen? Om svaret på den frågan är nej så måste regeringen med stödpartier agera i närtid för att rädda hem cirka sex miljarder kronor som är svenska folkets förbetalda resor för 2020.

Kan tvingas i konkurs

Enligt paketreselagen har en resenär rätt till återbetalning inom 14 dagar av hela resans pris om en paketresa ställs in eller om resenären avbokar på grund av extraordinära händelser på resmålet, vilket anses föreligga när utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till det aktuella resmålet.

I dagsläget avråder UD från alla resor vilket försätter svenska researrangörer i en situation som paketreselagen inte är anpassad för. Problemet för svenska researrangörer är helt enkelt att man på mycket kort tid blivit återbetalningsskyldig för i stort sätt alla resor gentemot de svenska konsumenter som nu inte har möjlighet att genomföra resorna.

Förhållandet att svenska researrangörer nu står utan intäkter samtidigt som man möts av mycket stora återbetalningskrav till följd av paketreselagens utformning kommer i ett mycket stort antal fall leda till att researrangörerna hamnar på obestånd och tvingas i konkurs.

Är inte tillämplig

Svenska konsumenter riskerar alltså med nuvarande undermåliga lagstiftning att falla mellan stolarna.

Lars Beckman (M), Riksdagsledamot, civilutskottet

I denna situation, som inte bara riskerar utradera en hel bransch från Sverige, riskerar också merparten av alla konsumenter som bokat och betalat paketresor därmed också sakna möjlighet att få sina resor återbetalda.

Den resegaranti som alla researrangörer är skyldiga att ställa ut till kammarkollegiet för återbetalning av resor som ställs in på grund av insolvens är inte tillämplig i nuvarande situation. För att denna resegaranti enligt resegarantilagen ska vara tillämplig krävs att resan ställts in på grund av insolvens.

Undermålig lagstiftning

Lars Beckman (M), riksdagsledamot.
Lars Beckman (M), riksdagsledamot.
Foto: Riksdagen

I den nu aktuella situationen är det UD:s reserekommendationer som är grunden för avbokningen, och inte researrangörens insolvens. Det faktum att researrangören därefter hamnar på obestånd påverkar inte detta faktum.

Svenska konsumenter riskerar alltså med nuvarande undermåliga lagstiftning att falla mellan stolarna och det är därför angeläget att regeringen vidtar åtgärder för att hjälpa såväl svenska konsumenter som researrangörer.

En stödfond

Branschföreningen Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen (SRF) har presenterat ett förslag om en stödfond ur vilken återbetalning av resor som ställts in vid extraordinära omständigheter kan ske. Motsvarande lösningar finns redan, eller genomförs nu i flera av våra grannländer. Enligt förslaget är fonden självfinansierande på 20 år sikt eftersom branschen avser finansiera fonden genom en extra avgift på paketresor framgent.

Vårt förslag

Moderaterna i civilutskottet har föreslagit att riksdagen ställer sig bakom att regeringen skyndsamt bör återkomma med ett förslag, som avhjälper de uppenbara brister paketreselagen för med sig i situationer med omfattande reseavrådan på obestämd framtid och tillkännager detta för regeringen. Förslaget bör hämta vägledning i de synpunkter och önskemål som inkommit från branschen.

Måste få en lösning

Det är naturligtvis inte någon statshemlighet att Miljöpartiet är emot resor, men om det är så att frågan blockeras i regeringen på grund av det så är det direkt ansvarslöst mot svenska folket och resebyråerna. En miljon människor påverkas av den här frågan och den måste få en lösning snarast.

Miljöpartiet borde inse att om man sitter i en regering så har man ett ansvar för hela svenska folket – även de som har betalat för resor som ställs in och som nu vill få en återbetalning av sina pengar. Vad väntar regeringen på?

Nämnda personer

Lars Beckman

Riksdagsledamot (M)
Ekonomisk utbildning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00