Åren då MP ville reglera valbevakningen hårdare

Valåret har börjat och med det mediernas valbevakning. Åsikter om valbevakningen finns det alltid gott om, både bland väljare och politiska företrädare. Altinget guidar till ett par minnesvärda exempel från riksdagshuset. 

Marita Ulvskog (S) och Ewa Larsson (MP) i riksdagen. 
Marita Ulvskog (S) och Ewa Larsson (MP) i riksdagen. Foto: Leif R Jansson, Fredrik Sandberg/TT
Sanna Rayman

Även om de flesta är överens om att ett avstånd på helst flera armar bör råda mellan politik och medier så är kanske valtider den period då det är som allra svårast för de folkvalda att inte tycka till om hur medierna gör sitt jobb – eller borde göra det i stället. När makten står på spel och frågorna upplevs för vassa eller för svepande, eller när talartiden känns kort är det förstås svårt att inte bli purken och recensera mediernas spegling av valrörelsen. Dessutom, även folkvalda är väljare och har som sådana en upplevelse av valet från två håll. 

För att komma i valstämning gör Altinget därför tre återblickar på tillfällen då valbevakningen har varit en så het potatis att den satt direkta avtryck i riksdagsprotokollen. 

  1. Åren då MP ville reglera valbevakningen hårdare (nedan) 
  2. När statsministerns missnöje med tv-debatten blev en KU-granskning 
  3. Den ansträngda relationen mellan SD och public service

Åren då MP ville reglera valbevakningen hårdare

Den 12 juni 2001 diskuteras betänkandet om nytt fyraårigt sändningstillstånd för public service-bolagen i riksdagen. Miljöpartiets Ewa Larsson avslutar sitt anförande med att påtala att hon tycker att valbevakningen i medierna borde kringgärdas av mer detaljerade föreskrifter och regler:  

”Slutligen har jag en kommentar till den odemokratiska valbevakningen. De flesta länder har någon form av skriftliga föreskrifter om hur medierna ska sköta valbevakning. I många fall är det noggranna regleringar. Men i Sverige finns inget skrivet eller reglerat om valbevakning.

Vid genomgång av SVT:s rikssändningar efter valet 1998 fann Granskningsnämnden att två längre debatter hållits med samtliga partier, därutöver en längre duell mellan Göran Persson och Carl Bildt och en kortare mellan Mona Sahlin och Gudrun Schyman. Rapport Morgon hade kortare dueller där Socialdemokraterna deltog i elva, Moderaterna i nio, Vänstern och Folkpartiet deltog i fem vardera, Centern och Kristdemokraterna i tre vardera och Miljöpartiet i två dueller.

Jag tycker att det är rimligt att ställa större krav på likformig behandling av partierna inför val. Det går faktiskt att rätta till, om regeringen vill, vid nästa sändningstillståndsskrivning. Därför undrar jag om kulturministern vill agera så att mer jämlika förhållanden kan få råda även i Sverige till nästa val.”

Även senare i debatten återkommer Larsson till frågan och undrar om dåvarande kulturministern Marita Ulvskog (S) inte skulle kunna tänka sig skriva in en viljeinriktning kring jämlik valbevakning i sändningstillståndet eftersom ”de små partierna grovt missgynnades vid SVT:s rikssändningar”. 

Ulvskog svarar att en sådan styrning vore olämplig och menar att det faktum att Granskningsnämnden tagit upp frågan säkert kommer påverka beslutsfattare inom public service inför kommande val. Larsson genmäler då att granskningsnämndens granskning tillkommit efter en anmälan från Miljöpartiet och att ojämlikheten inte hade kommit i dagen utan MP. Ulvskog vidhåller emellertid att hon tror att granskningen kommer göra framtida avtryck och säger slutligen:

”Samtidigt kan jag som en lite personlig reflexion säga att jag tror att vi alla, oberoende av vilket parti vi representerar, upplever att vi är orättvist behandlade i valrörelserna.”

Även språkrören anslöt sig till linjen

Miljöpartiet återkommer även senare med förslag liknande Ewa Larssons. Exempelvis motionerar hon tillsammans med några andra partikamrater om detta året därpå. Och några år senare är även språkrören med på vagnen, när Maria Wetterstrand och Peter Eriksson med flera motionerar om tydligare reglering av valbevakningen i motionen Kulturens kraft och motkraft år 2005.

Förslagen har inte blivit verklighet. Men det är långtifrån bara Miljöpartiet som har upplevt sig orättvist behandlade i valbevakningssammanhang. Ett tungt exempel ges i nästa artikel i denna serie... 

Läs också

Nämnda personer

Ewa Larsson

Ordförande Gröna kvinnor
Samhällsvetare, Waldorflärare

Marita Ulvskog

Ordförande Palmecentret, tidigare minister (S), tidigare europaparlamentariker, tidigare partisekreterare
Journalistik (Journalisthögskolan Stockholm 1972)

Peter Eriksson

Styrelseordförande Drive Sweden
Gymnasielärare (Uppsala Uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00