Debatt

Nej, FHM får inte alls göra undantag från anmälningsplikten

Eftersom covid-19 är klassad som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom har Folkhälsomyndigheten inte bemyndigande att göra undantag från anmälningsplikten, precis som vi skriver i vår artikel. Det skriver Johan Alvner, Lars Eriksson, Peter Galatius, Peet Tüll och Petra Östergren i en slutreplik.

Vi vill uppmärksamma Bitte Bråstad och Folkhälsomyndigheten på ordet ”viss”, skriver debattörerna.
Vi vill uppmärksamma Bitte Bråstad och Folkhälsomyndigheten på ordet ”viss”, skriver debattörerna. Foto: Pontus Lundahl/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Fakta

Johan Alvner
Rådman vid Västmanlands tingsrätt och tidigare rättssakkunnig på socialdepartementet
Lars Eriksson
Tidigare jurist och docent i rättssociologi
Peter Galatius
Socionom och jurist med inriktning på förvaltnings- och socialrätt
Peet Tüll
Tidigare läkare, medicinalråd vid Socialstyrelsens smittskyddsenhet, konsult i smittskyddsfrågor åt WHO och ECDC samt medverkande i utformningen av svensk smittskyddslagstiftning
Petra Östergren
Doktorand i rättsantropologi vid Lunds Universitet

Vår artikel bygger på sakfel, låter Folkhälsomyndigheten (FHM) meddela via sin chefsjurist Bitte Bråstad (14/10). FHM har inte alls brutit mot lagen genom att ta bort anmälningsplikten för covid-19. Bråstad hänvisar till 2 kap. 5 § smittskyddslagen som ger myndigheten rätt att göra undantag från anmälningsplikten i fråga om viss sjukdom.

Läs också

Som vi förklarar i vår artikel är anmälningsplikten grundbulten för ett effektivt – och alltså dessutom lagstadgat – smittskydd.

Vi vill uppmärksamma Bråstad och FHM på ordet ”viss”. Skrivningen indikerar att undantaget inte gäller för alla sjukdomar. För att förstå vad lagstiftaren avsett måste man därför, som brukligt är, konsultera den så kallade rättskälleläran. I det här fallet förarbetena till lagen, proposition 2003/04:30 ”Ny smittskyddslag m.m.”

FHM har inte bemyndigande

Enligt propositionens allmänna bestämmelser (10.1; 10.2), författningskommentarerna (1 kap. §3; 2 kap. §7; 9 kap. 3§) samt Bilaga 3 framgår att ”viss” avser anmälningspliktiga men ej allmänfarliga – och definitivt inte samhällsfarliga sjukdomar. Eftersom covid-19 är klassad som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom har alltså FHM inte bemyndigande att göra undantag från anmälningsplikten, precis som vi skriver i vår artikel.

Myndigheten berättigar sitt felaktiga agerande med att de ville ”säkerställa ett effektivt smittskydd”. Men som vi också förklarar i vår artikel är anmälningsplikten grundbulten för ett effektivt – och alltså dessutom lagstadgat – smittskydd.

Läs tidigare inlägg

Folkhälsomyndigheten har inte brutit mot lagen

Enligt gällande lag och förordning har Folkhälsomyndigheten möjlighet och rätt att bland annat föreskriva om undantag från anmälningsskyldigheten. Debattartikeln är alltså inte korrekt rent sakligt, skriver Bitte Bråstad, chefsjurist vid Folkhälsomyndigheten, i en replik.

Experter: Sveriges smittskyddslag har inte efterföljts

Det finns ett lagstadgat och detaljerat smittskyddsförfarande men i Sverige har inte myndigheter följt lagen. De mest flagranta brotten mot smittskyddet står Folkhälsomyndighetens Johan Carlson för. Det skriver Johan Alvner, Lars Eriksson, Peter Galatius, Peet Tüll och Petra Östergren.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget