Stora regionala skillnader i partisympatier

OPINION. M och L hade säkert önskat att valet avgjordes i Stockholm, S i Norrland, SD och KD i Småland. Stödet för partierna varierar nämligen kraftigt beroende på landsdel.

SCB:s opinionsundersökning visade på ett ökat stöd för Sverigedemokraterna och ett tapp för Socialdemokraterna på nationell nivå. Samtidigt ser stödet för partierna väldigt olika ut över landet.

Läs också: S tappar och SD starkt framåt i SCB:s opinionsundersökning

SD fick i mätningen 18,5 procent i landet som helhet. Partiet har fortsatt södra Sverige som ett starkt fäste. Men det är en annan region, “Småland med öarna”, där partiet går framåt kraftigt och får sitt högsta stöd 22,7 procent (+ 7,3 procentenheter sedan november 2017).

Login