Debatt

Inizio: Dåligt för demokratin att begränsa opinionsmätningar

REPLIK. Ju mer aktuell information väljaren har på valdagen desto bättre är det. Det gäller partiprogram, uttalanden, debatter och även väljarstöd, skriver Karin Nelsson på Inizio i ett svar till de S-ledamöter som vill reglera opinionsmätningar som görs nära inpå valet. 

Karin Nelsson
Karin Nelsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Karin Nelsson
Partner Inizio och ordförande SMIF

  

Så har debatten om opinionsundersökningar på nytt tagit fart. I en debattartikel i Altinget förra veckan skriver fem Socialdemokratiska riksdagsledamöter om en motion som lämnats in till riksdagen att reglera publiceringar av opinionsundersökningar i syfte att värna de demokratiska spelreglerna i nära anslutning till offentliga val.

En tankevurpa

Med jämna mellanrum höjs röster av detta slag eftersom opinionsundersökningar kan tänkas påverka hur människor röstar. Att kalla på en reglering är dock inget annat än en tankevurpa. Först och främst beskriver en väljarbarometer vilket parti en väljare skulle rösta på om det vore val i dag. Det innebär att det är en viss skillnad mellan en undersökning i dag och handlingen på själva valdagen när man faktiskt står i valbåset.

En väljarbarometer är inte heller en prognos hur utfallet på valdagen kommer att bli. Det är en temperaturmätning av hur läget ser ut när väljarbarometern görs. Ju mer aktuell information väljaren har på valdagen desto bättre är det. Det gäller till exempel partiprogram, uttalanden, debatter och även väljarstöd.

För väljaren är det viktig information om ett parti till exempel riskerar att hamna under den viktiga 4-procentsspärren eller inte.

För väljaren är det viktig information om ett parti till exempel riskerar att hamna under den viktiga 4-procentsspärren eller inte. Vi som arbetar med opinionsundersökningar tar vår roll på största allvar och inser hur viktigt det är att ge så korrekt information som möjligt. Vi talar regelbundet med varandra och utbyter erfarenheter kring arbetssätt som ytterligare kan stärka tillförlitligheten i de metoder vi använder.

Sämre demokratisk ordning

I ett scenario där publicering av undersökningar förbjuds kommer nämligen väljarbarometrar ändå att genomföras och istället användas av resursstarka politiska partier och andra intressenter som därmed får ett kunskapsövertag för att kunna påverka olika väljargrupper. Alltså en sämre demokratisk ordning.

I ett väl fungerande demokratiskt samhälle fyller opinionsundersökningar som publiceras en viktig roll för att man som väljare ska kunna fatta ett välinformerat beslut. I länder som väljer en väg som begränsar publicering kan väljare ändå ta del av opinionsundersökningar som publiceras till exempel via andra länders media och som sedan sprids via sociala medier eller andra kanaler. Risken för ryktesspridning och desinformation ökar därmed.

I ett tilltagande mediebrus är den enda vägen istället att öka transparensen om hur undersökningarna genomförs och förbättra pedagogiken hur de presenteras. På så sätt kan fler tolka och förstå resultatet. Mer opinionsundersökningar alltså, istället för mindre, som artikelförfattarna menar.

Checklista för öppenhet

Opinionsundersökningar tillhandahåller alltså viktig information för väljarna och är uppskattad läsning av många. Förändringar i opinionen är ofta oerhört spännande att följa, i synnerhet i valets slutskede. Det är viktigt att medier och journalister har kunskap att vägleda läsarna att tolka resultaten. SMIF är intresseorganisationen för branschaktörerna i Sverige. Tillsammans med Statistikfrämjandet och Surveyföreningen har vi tagit vårt ansvar och utvecklat en checklista. Syftet är att öka transparensen och underlätta för journalister att värdera och tolka opinionsundersökningar. Några av de viktigaste punkterna som vi menar även ska finnas med vid publicering är:

  • Vem genomförde undersökningen och vem betalade för den?
  • Hur rekryterades intervjupersonerna till undersökningen?
  • Hur många deltog i undersökningen?
  • Vilken population avser urvalet?
  • När genomfördes undersökningen?
  • Hur genomfördes undersökningen (mobil, internet, telefon, hemma-hos, fråga på stan, etc.)?

Slutligen. Det är viktigt att påpeka att undersökningar alltid är förknippade med osäkerhet och att medier bör vara försiktiga att dra för långtgående slutsatser baserade på små förändringar i en enskild mätning. Det är en bra tumregel att försöka se till den långsiktiga trenden och sätta resultatet i ett sammanhang. Det underlättar för väljarna.

Dokumentation

Tidigare inlägg i debatten:

Sifo: Tysta perioder före val påverkar demokratin

Frågan om förbud mot opinionsundersökningar före ett val är inte ny. Inte heller argumentet att de skulle påverka väljarna. Men risken med tysta perioder är att väljarna bara får höra den starkes röst. Det vore på riktigt en fara för demokratin, skriver Toivo Sjörén, Sifos opinionschef.

S-ledamöter: Reglera publicering av opinionsmätningar nära val

Väljarna bestämmer sig allt närmare valet för hur de ska rösta, och vi vet att opinionsundersökningarna påverkar väljarna. Vi anser att möjligheten att reglera publiceringar av opinionsundersökningar i nära anslutning till offentliga val bör ses över, skriver fem riksdagsledamöter från Socialdemokraterna.

 

Checklistan för tolkning av opinionsundersökningar

https://www.smif.se/checklista-for-journalister/

 E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00