Debatt

S-ledamöter: Reglera publicering av opinionsmätningar nära val

DEBATT. Väljarna bestämmer sig allt närmare valet för hur de ska rösta, och vi vet att opinionsundersökningarna påverkar väljarna. Vi anser att möjligheten att reglera publiceringar av opinionsundersökningar i nära anslutning till offentliga val bör ses över, skriver fem riksdagsledamöter från Socialdemokraterna.

Foto: Riksdagen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Johan Andersson 
Eva Lindh
Johan Löfstrand 
Mattias Ottosson
Erica Nådin 
Alla är riksdagsledamöter för Socialdemokraterna 

 

Vid de allmänna valen 2018 publicerades nya siffror från olika opinionsmätningar i princip dagligen. Samtidigt bestämmer sig väljarna allt senare för hur de ska rösta.

I syfte att värna de demokratiska spelreglerna vill vi se över möjligheten att reglera publiceringar av opinionsundersökningar i nära anslutning till offentliga val. Vi har därför motionerat i riksdagen om frågan. 

Mer spelorienterad

Vi vet att opinionsundersökningarna påverkar väljarna. Exempelvis kan man tänka sig att en opinionsmätning som visar att ett parti ligger nära fyraprocentsspärren kan påverka partiets resultat. Mediebevakningen av valrörelserna blir dessutom mer och mer spelorienterad, något som drivs på av alla mätningar som publiceras och kommenteras.

En avvägning

Det kan låta radikalt att föreslå en reglering, men demokratin inte får inte komma att styras av opinionsinstitut.

Det finns många värden i att väljarna löpande får ta del av aktuella opinionsmätningar. Men det finns också skäl att fundera över vilken påverkan mätningarna har just i den tid då väljarna avlägger sina röster. Avvägningen sker mellan att värna demokratins spelregler och värna yttrandefriheten.

Det kan låta radikalt att föreslå en reglering, men demokratin inte får inte komma att styras av opinionsinstitut och mätningar av olika osäkerhetsgrad. Många europeiska länder reglerar redan om olika långa publiceringsförbud inför en valdag. I Italien publiceras inga opinionsmätningar de sista två veckorna innan valet, på liknande sätt fungerar det i Spanien och Schweiz.

Bör ifrågasättas

Målsättningen för vår demokrati måste vara att väljarna röstar på det parti de sympatiserar mest med. Opinionsundersökningar veckorna innan valdagen påverkar väljarna att frångå den principen, vilket är olyckligt. Därför borde opinionsundersökningar gällande partisympatier som kan påverka valet ifrågasättas.

Nämnda personer

Johan Andersson

Riksdagsledamot (S)
Gymnasieutbildning

Johan Löfstrand

Riksdagsledamot (S), vice gruppledare, ordförande Sveriges Allmännytta
Fil. kand i nationalekonomi (Linköpings uni., 2002), fil. mag i statistik (Linköpings uni., 2002)

Mattias Ottosson

Riksdagsledamot (S)
Statsvetenskap (Linköpings uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00