M och S går till val på samma frågor

VAL. Lag och ordning, integration och välfärd kommer med största sannolikhet stå i fokus i valrörelsen. Både S och M har dessa som sina huvudprioriteringar inför valet.

Valet ligger sju månader bort men redan nu har både Socialdemokraterna och Moderaterna presenterat sina respektive  valstrategier. Och likheterna är slående. På Socialdemokraternas lista står tre punkter överst: bättre välfärd, lag och ordning och snabbare integration. Moderaterna kontrar med fyra huvudområden: ekonomi och jobb, lag och ordning, invandring och integration och, sjukvård och skola.

Moderaterna ser inte att det skulle vara negativt för partiet att fokusera på samma områden som Socialdemokraterna. 

– Vi har gott självförtroende när det kommer till sakpolitiken och vår förmåga att vinna förtroende i de här frågorna. Man kan inte uppfinna politisk konflikt. Man kan inte uppfinna samhällsproblem. Samhällsutvecklingen är så tydligt kritisk på vissa områden i dag, lag och ordning, integration och invandring inte minst, att det är naturligt att den politiska debatten kommer att handla också om det i hög grad, säger Gunnar Strömmer (M), partisekreterare till Altinget.

Login