Ulrika Westerlund

Foto: Peter Knutson

Sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU, ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Utbildning: Masterexamen i mänskliga rättigheter (Uppsala universitet, Teologiska fakulteten 2019), fil.kand i etnologi (Stockholms uni. 2016), journalistik (Poppius journalistskola, 2001)

Född 21 november 1972, Stockholm

Hemsida

Artiklar om Ulrika Westerlund

Kunskaperna brister om hbtq-personers arbetsmiljö

ARBETSLIV. Mycket tyder på att hbtq-personer har sämre arbetsvillkor än genomsnittet. Den slutsatsen drar regeringen och ger Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om hbtq-personers situation på jobbet.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang