Debatt

MP: Tidöregeringen sviker Sveriges småföretagare

Det behövs incitament för arbetsgivare att motverka höga sjuktal. Det är allvarligt att Tidöregeringen går åt ett helt annat håll, skriver miljöpartisterna Ulrika Westerlund, Leila Ali Elmi, Elin Söderberg och Amanda Palmstierna.

När ersättningen för höga sjuklönekostnader slopas är risken att små företag kan tvingas välja bort vissa personer, skriver debattörerna.
När ersättningen för höga sjuklönekostnader slopas är risken att små företag kan tvingas välja bort vissa personer, skriver debattörerna.Foto: Martina Holmberg/TT
Ulrika Westerlund
Leila Ali-Elmi
Elin Söderberg
Amanda Palmstierna
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Tidöregeringen slopar rätten för arbetsgivare att få ersättning från staten för höga sjuklönekostnader. Förändringen börjar gälla i slutet av juni. Från Miljöpartiets sida är vi tydliga med att den här rättigheten behöver finnas kvar och utvecklas. Det är viktigt att arbetsgivare har förutsättningar att våga anställa personer även om det finns en risk för sjukfrånvaro.

Altingets gratis nyhetsbrev

Personer med funktionsnedsättningar missgynnas

Funktionsrättsperspektivet lyser med sin frånvaro i regeringens politik. När ersättningen för höga sjuklönekostnader slopas är risken att små företag kan tvingas välja bort personer med en sjukdomshistoria eller funktionsnedsättning, trots att de kan bidra positivt till företaget. Det behövs incitament för arbetsgivare att motverka höga sjuktal. Men att tro att man gör det genom att ta bort det här stödet riskerar att slå fel.

Vi vill se förbättringar av arbetsmiljön. Det är allvarligt att Tidöregeringen går åt ett helt annat håll. Det finns ett antal redan utredda och remitterade förslag som Tidöregeringen har valt att inte gå vidare med, förslag som Miljöpartiet vill se bli verklighet.

Funktionsrättsperspektivet lyser med sin frånvaro i regeringens politik.

Dels vill vi införa en så kallad preventionsersättning med syfte att fler ska kunna få förebyggande insatser för att förhindra sjukskrivning. Dels vill vi att det blir mycket smidigare att få arbetshjälpmedel. Slutligen behövs en bättre fungerande sjukförsäkring där de hårda tidsgränserna i sjukförsäkringen ska omvandlas till avstämningspunkter, och det är möjligt att kunna återgå till arbete i den utsträckning som behövs, inte som i dag bara i fasta steg om 25, 50 och 75 procent.

Förbättra samordningen

Det förekommer felaktiga utbetalningar av ersättning av höga sjuklönekostnader, men inte i stor utsträckning. Riksrevisionen har sett över systemet och föreslagit ett antal åtgärder för att komma tillrätta med de felaktiga utbetalningarna. Till exempel behöver samordningen mellan aktuella myndigheter stärkas och det behövs en lagöversyn. Miljöpartiet är positiv till dessa åtgärder. Men att regeringen i stället för att välja utveckling av systemet helt slopar ersättningen är fel väg att gå.

Det är märkligt att Tidöregeringen i vissa fall bryr sig om småföretagen och i andra fall inte. Regeringen stoppade ett helt lagförslag om att upphandlingar dels ska ta hänsyn till och dels ta fram riktlinjer för hur de ska arbeta med klimat, miljö och hälsa. Regeringens motivering var att det skulle göra det svårare för småföretagen att delta i upphandlingarna. Detta trots att branschorganisationen Företagarna var positiva till förslaget om riktlinjer. Det är inte trovärdigt att småföretagarargumentet används så lättvindigt.

Lyssna på småföretagarna

Tidöregeringen borde lyssna till funktionsrättsperspektivet i stället för att slå dövörat till. Och de borde lyssna på småföretagarna. Det slår allra mest mot den enskilda människan som riskerar att bli utan anställning, och det blir extra kännbart för småföretagare. För Miljöpartiet är det angeläget att behålla och utveckla ersättningen för höga sjuklönekostnader.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024