Peter Fredriksson

Generaldirektör på Skolverket
Utbildning: Utbildad ämneslärare i svenska och historia, skolledarhögskolan och skolchefsutbildning