Regeringen gick emot Skolverkets önskan – skär ner på uppdrag

Skolverket hoppades på pengar till myndighetens uppdrag att hålla kvalitetsdialoger med huvudmännen i budgeten. I stället drar regeringen ner satsningen med 61 miljoner nästa år.

Regeringen har dock inte fattat beslut om att ändra Skolverkets uppdrag, meddelar myndigheten som ska ha en dialog med regeringen framöver.
Regeringen har dock inte fattat beslut om att ändra Skolverkets uppdrag, meddelar myndigheten som ska ha en dialog med regeringen framöver. Foto: Anders Wiklund/TT
Rebecka Prahl

Regeringen gör en omprioritering från Skolverkets kvalitetsdialoger med huvudmännen i sin budget. Anslaget minskas med 61 miljoner kronor 2023 och beräknas minska med 85 miljoner kronor från och med 2024.

”Vi har läst budgetpropositionen och noterat att regeringen vill göra en effektivisering av Skolverkets arbete med riktade insatser mot huvudmän”, säger Katarina Tiväng, stabchef på Skolverket, i ett skriftligt meddelande till Altinget. 

Regeringen har dock inte fattat beslut om någon ändring av Skolverkets uppdrag, uppger Tiväng, som tillägger att ”utifrån detta kommer Skolverket ha en dialog med vår uppdragsgivare.” 

I samband med myndighetens regionalisering under hösten inleddes också kvalitetsdialogerna med huvudmännen. Kvalitetsdialogerna syftar till att stödja huvudmännen i deras arbete med planering, genomförande och utveckling av verksamheten.

I dialogerna diskuteras bland annat mål, resultat och utvecklingsbehov för verksamheten.

När Altinget frågade generaldirektör Peter Fredriksson vad myndighetens förväntningar var inför budgeten, var en av punkterna han lyfte fram just kvalitetsdialogerna. 

– För att få den där likvärdiga skolan vi alla så hett eftersträvar och i slutändan den där kvalitén i undervisningen som alla elever behöver, ser vi det som väsentligt att regeringen i budgeten avsätter medel för att bygga professionsprogram för rektorer och lärare och för att Skolverket och SPSM utifrån ett nationellt kvalitetssystem ska kunna ha kvalitetsdialoger med alla huvudmän, sa Fredriksson till Altinget tidigare i veckan.