Debatt

Replik: Skolan ska vara till för eleverna – inte för att kränga AI-produkter, Academedia

Staten borde – tvärtom mot vad Academedia vill – skydda våra skolelever mot AI:s intrång i samhället. För skolan ska sätta eleverna först – och inte kränga techprodukter. Det skriver Rickard Öhman, lärare och skoldebattör. 

”Här måste staten, tvärtemot uppmaningen, bromsa användandet av AI. Det är viktigt att säkerställa att AI används på ett sätt som gynnar eleverna och samhället, inte bara företagens vinstintressen”, skriver debattören. 
”Här måste staten, tvärtemot uppmaningen, bromsa användandet av AI. Det är viktigt att säkerställa att AI används på ett sätt som gynnar eleverna och samhället, inte bara företagens vinstintressen”, skriver debattören. Foto: Jessica Gow/TT, Pressbild
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I en debattartikel argumenterar företrädare för Academedia för att alla elever i Sverige ska lära sig om AI. På ytan verkar detta vara ett nobelt mål, men som ofta när ekonomiska intressen ligger bakom en debattartikel uppstår frågor om vad debattörerna egentligen vill och vad som utelämnats.

Det är viktigt att granska dessa bakomliggande motiv kritiskt. Uppmaningen om att ”staten ska ta täten” kan tolkas som ett försök att med statens hjälp tysta kritiker som står i vägen för företagens expansion.

Jag vill påminna om att regeringen nyligen har fått backa om skolans digitaliseringsstrategi, vilket ytterligare understryker behovet av att vara vaksamma mot sådana initiativ.

AI i skolan är omoraliskt

Dagen innan artikeln publicerades gick Academedia ut med ett pressmeddelande om att de erbjuder alla sina elever undervisning om AI genom företaget EdAider. Vad de inte nämnde var att EdAider är delägt av Academedia. EdAider har också fått skarp kritik för att deras användning av AI i skolan är potentiellt farlig, omoralisk och ovetenskaplig.

Man bör vara försiktig med att falla för försäljningstrick som skapar en falsk känsla av brådska.

Trots denna allvarliga kritik har varken Academedia eller Edaider bemött den. Det är oroande att ett företag med så starka intressen i AI-användning i skolan ignorerar saklig kritik. Detta visar tydligt att företag som Academedia inte är mogna att själva ta ansvar för utvecklingen, då deras ekonomiska intressen är för starka.

Jag håller med artikelförfattarna om en sak: att AI (till skillnad från många andra pedagogiska trender) har potential att förändra utbildningssektorn. Men det kommer att ta lång tid innan vi vet hur vi bör implementera denna teknologi, och vi bör inte experimentera innan vi har den nödvändiga kunskapen. Därför är det av yttersta vikt att vi inte låter ekonomiska intressen ta över kontrollen över denna teknologi. Man bör vara försiktig med att falla för försäljningstrick som skapar en falsk känsla av brådska.

Academedia vill gärna skynda på utvecklingen och skriver: ”Alla elever i Sverige, inte bara de som väljer vissa gymnasieprogram, behöver lära sig att både använda och förhålla sig till olika former av AI. Arbetet måste börja tidigt och följa en progression i takt med stigande ålder och mognadsgrad hos eleverna. En förutsättning för det är att ansvariga myndigheter ger tydliga ramar och sätter en ambitiös förväntansbild”. 

Tvärtom – staten måste bromsa 

Här måste staten, tvärtemot uppmaningen, bromsa användandet av AI. Det är viktigt att säkerställa att AI används på ett sätt som gynnar eleverna och samhället, inte bara företagens vinstintressen. Om myndigheterna följer artikelförfattarnas uppmaning legitimerar de företagens ekonomiska intressen utan att det är klargjort hur eleverna och samhället gynnas. Som i fallet med kritiken mot EdAider, finns det en stor skepsis bland omdömesgilla lärare om lämpligheten i att använda AI på och med eleverna. Skolan ska bedrivas på en vetenskaplig grund, och AI i undervisningen saknar den grunden.  Vidare ska eleverna inte behöva utsättas för psykologiska experiment av den typ som EdAider bedriver.

I artikeln nämns också en splittrad lärarkår där författarna, själva pådrivande chefer inom AI i skolan, valt sida: "Vi ser dessvärre en till stora delar splittrad lärarkår där vissa med stor kunskap och entusiasm integrerar AI i undervisningen medan andra är skeptiska och avvaktande. Det är naturligt men visar också på hur viktigt det är att staten tar täten. Annars riskerar vi att få en skola som är djupt ojämlik, där en del elever rustas med viktiga framtidskunskaper medan andra blir utan."

Förvanska syftet 

Att det finns olika åsikter bland lärare om AI i undervisningen är inte ett problem, det är tvärtom hälsosamt och nödvändigt. Kritik och skepsis är avgörande för att säkerställa att nya metoder och teknologier granskas ordentligt innan de implementeras brett.

Academedias framställning av kritiska lärarröster som ett hinder är ett försök att med statens hjälp tysta dessa röster och främja sina egna ekonomiska intressen. En öppen debatt där kritiker får komma till tals på deras arbetsplatser skulle omöjliggöras om staten i förväg begränsar ramarna. 

Visst är det viktigt att eleverna lär sig om den teknologi som kommer att prägla deras framtid. Men det är minst lika viktigt att denna utbildning är fri från kommersiella intressen som riskerar att förvanska syftet.

Vi måste säkerställa att utbildningssystemet sätter elevernas och samhällets långsiktiga behov före företagens kortsiktiga vinster. Om vi tillåter företag att diktera villkoren för hur AI ska läras ut i våra skolor, riskerar vi att förlora kontrollen över en av våra mest grundläggande samhällsfunktioner.

Utbildningssystemet ska tjäna eleverna och samhället först. Det är därför avgörande att vi inte låter företag som Academedia forma framtidens utbildning utan kritisk granskning och oberoende vetenskaplig grund.

{{factbox:ID:POSITION}}


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024