Debatt

Staten måste säkra likvärdigheten för AI i skolan

Att gymnasieskolan från och med i höst kan erbjuda AI som tillvalsämne på vissa program är bra, men det räcker inte på långa vägar om Sverige ska hänga med i den snabba utvecklingen, skriver företrädare för Academedia.

Om Sverige ska ligga i framkant behöver arbetet börja i skolan och inkludera alla elever, men tyvärr ser vi redan nu stora skillnader i hur skolhuvudmän tar sig an AI, skriver debattörerna.
Om Sverige ska ligga i framkant behöver arbetet börja i skolan och inkludera alla elever, men tyvärr ser vi redan nu stora skillnader i hur skolhuvudmän tar sig an AI, skriver debattörerna.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Malin Frykman
Innovationsledare Innovitaskolan och Pops Academy
Petter Gjöres
Skolchef LBS Kreativa gymnasiet
Erik Isakson
Skolchef NTI Gymnasiet
Jessica Mozakka
Utbildningsdirektör Innovitaskolan och Pops Academy

Sverige måste omfamna artificiell intelligens (AI) på alla samhällsnivåer och inom alla områden. Det var budskapet när regeringen tidigare i år presenterade en ny nationell strategi för AI som tagits fram av AI Sweden. Det är en lovvärd inställning, men vi som jobbar i skolans värld väntar med att jubla. Om Sverige ska ligga i framkant behöver arbetet börja i skolan och inkludera alla elever, men tyvärr ser vi redan nu stora skillnader i hur skolhuvudmän tar sig an AI. Detta riskerar att få konsekvenser för likvärdigheten i undervisningen.

Altingets gratis nyhetsbrev

Staten måste ta täten

Att gymnasieskolan från och med i höst kan erbjuda AI som tillvalsämne på vissa program är bra, men det räcker inte på långa vägar om Sverige ska hänga med i den snabba utvecklingen. Alla elever i Sverige, inte bara de som väljer vissa gymnasieprogram, behöver lära sig att både använda och förhålla sig till olika former av AI. Arbetet måste börja tidigt och följa en progression i takt med stigande ålder och mognadsgrad hos eleverna. En förutsättning för det är att ansvariga myndigheter ger tydliga ramar och sätter en ambitiös förväntansbild.

AI i skolan handlar dock inte bara om att lära elever att navigera rätt, det handlar minst lika mycket om själva lärandet. Många experter är eniga om att just utbildning är ett område som AI kan komma att revolutionera. Till exempel så kan elever redan i dag, via specialinstruerad AI, få snabb och individanpassad återkoppling på skrivna texter och guidning i matematiska uträkningar.

För att stärka Sverige som AI-nation behövs strategier och visioner för skolan, något som i dag saknas.

Vi ser dessvärre en till stora delar splittrad lärarkår där vissa med stor kunskap och entusiasm integrerar AI i undervisningen medan andra är skeptiska och avvaktande. Det är naturligt men visar också på hur viktigt det är att staten tar täten. Annars riskerar vi att få en skola som är djupt ojämlik, där en del elever rustas med viktiga framtidskunskaper medan andra blir utan. Det riskerar också att skapa olika förutsättningar för elevernas inlärning och kunskapsutveckling.

Sverige behöver en AI-vision

När detta skrivs har Sverige alltjämt ingen digitaliseringsstrategi för skolan. På Skolverkets webbplats finns en del att läsa om AI i skolan men det underliggande budskapet är att lärare främst måste se upp med alla risker som finns. Det är sant att AI inte bara erbjuder möjligheter till tidsbesparing och förbättrat lärande, fallgroparna är många och dessa behöver skolan förhålla sig till på ett ansvarsfullt sätt. För att stärka Sverige som AI-nation behövs strategier och visioner för skolan, något som i dag saknas.

För varje dag som går kommer skolor att ta allt fler egna initiativ, vissa bra, andra mindre genomtänkta. Svensk skola behöver därför:

  • Tydliga formuleringar i läroplanen kring hur AI ska integreras i undervisningen, såväl i grundskolan som på gymnasiet. Det gäller både teoretisk kunskap och förståelse samt praktisk användning av olika AI-verktyg.
  • Säkerställa att rektorer och lärare får tillgång till kvalitativ kompetensutveckling inom AI. Annars riskerar vi att få en situation där elever, som många gånger är mer vana AI-användare, får svårt att guidas rätt av lärare. Ett sådant kunskapsglapp behöver snabbt förebyggas för att säkra undervisningens kvalitet och likvärdighet.
  • En lärarutbildning som ger alla studenter tillräckliga och relevanta kunskaper inom AI. Att inte alla yrkesverksamma lärare har tillräckliga kunskaper är inte konstigt, men de som ska utbilda elever i framtiden måste få en stabil grund att stå på.

Senfärdigt och tveksamt

Vi är ödmjuka inför de utmaningar som finns kopplat till AI i skolan. Det är många komplexa frågor som behöver lösas och som vi jobbar med varje dag. Vi måste vara snabbfotade och försiktiga på samma gång.

Men utmaningarna försvinner inte bara för att man inte tar tag i dem - tvärtom. Vi tvivlar inte på att både politiker och myndigheter brottas med de här frågorna, och att skolan lyfts som en viktig del i den strategi som AI Sweden tagit fram är bra. Men Sveriges senfärdighet och tveksamhet när det gäller digitaliseringen i skolan generellt gör oss oroliga för att vi återigen ligger steget efter.

Arbetet med att stärka Sverige som AI-nation måste börja i skolan och vi har varken råd att vara för sent ute eller att trampa snett.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024