Debatt

Replik: Skolverket har faktiskt en neutral webbplats för elever som ska välja gymnasieskola 

Skolverket håller med Saco och Academedia om att alla elever ska ha möjlighet att göra väl underbyggda val. På uppdrag av regeringen har myndigheten därför utvecklat webbplatsen Utbildningsguiden. Det skriver generaldirektör Peter Fredriksson i en replik.

Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket.
Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket.Foto: Linnéa Wannefors/TT
Peter Fredriksson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Drygt 100 000 niondeklassare har de senaste veckorna genomfört gymnasievalet. För många femtonåringar är det första gången de själva tar ut en riktning i livet. En av förutsättningarna för att kunna göra ett väl underbyggt val är tillgången till neutral och relevant information. Utbildningsguiden erbjuder just det.

Säkerställ likvärdig studievägledning

Skolverket instämmer med tidigare debattörer om att skolornas studie- och yrkesvägledning har en avgörande roll, såväl i undervisningen som i den individuella vägledningen. Det är problematiskt att elevernas tillgång till utbildade och behöriga studie- och yrkesvägledare ser olika ut i landet. Skolverket har i flera rapporter lyft fram att studie- och yrkesvägledningen behöver utvecklas för att säkra alla elevernas rätt till en likvärdig studie- och yrkesvägledning i tillräcklig omfattning.

Läs också

För att ge alla elever möjlighet att göra väl underbyggda val har Skolverket på uppdrag av regeringen utvecklat digitala verktyg för studie- och yrkesvägledning. Vi tillhandahåller dem på webbplatsen Utbildningsguiden.

Det är problematiskt att elevernas tillgång till utbildade och behöriga studie- och yrkesvägledare ser olika ut i landet.

Webbplatsen innehåller neutral, relevant och kvalitetssäkrad information och målet är att den ska vara förstahandsvalet för att hitta och jämföra skolor och utbildningar. Här finns samlad information, tips och stöd samt verktyg för att underlätta val av skola, utbildning och yrke, från förskolan upp till utbildning för vuxna. Målgrupperna är elever, vårdnadshavare, vuxna som vill studera samt studie- och yrkesvägledare.

Digitala verktyg finns

På Utbildningsguiden finns flera olika verktyg som kan stödja elever att göra ett väl underbyggt gymnasieval. De digitala verktygen har tagits fram tillsammans med elever och studie- och yrkesvägledare genom återkommande workshops, fokusgrupper, intervjuer och användartester. Här fortsätter vårt nära samarbete med målgrupperna för att ytterligare möta deras behov av information om skolorna.

Här är några exempel på digitala verktyg:

  • Hitta och jämför. Verktyget hjälper eleverna att hitta och jämföra skolor och program utifrån exempelvis andel behöriga och legitimerade lärare, betyg och resultat på nationella prov. Här finns också Skolinspektionens enkäter till elever där det framgår hur de tycker att tryggheten och arbetsron är på skolan.
  • Behörighetsvisaren. Det mest använda verktyget inför gymnasievalet. Här kan elever se vilka val av gymnasieprogram som kan ge direkt behörighet till 68 yrkesexamina, samt vilka kurser som kan väljas till för att bli behörig.
  • Räkna ut ditt meritvärde. Den av eleverna mest efterfrågade funktionen och ett av de mest använda verktygen.

Sprid kunskap om Utbildningsguiden

Många studie- och yrkesvägledare använder i dag Utbildningsguiden och förmedlar information om den till elever inför gymnasievalet. Skolverket har under 2022 genomfört olika typer av aktiviteter riktade till såväl studie- och yrkesvägledare som till elever och deras vårdnadshavare för att sprida kännedom om Utbildningsguiden. Här kommer vi göra ännu mer, exempelvis förbättra hur webbplatsen syns i sökmotorer som Google.

Skolverket jobbar kontinuerligt med att förfina och utveckla innehållet på Utbildningsguiden, men webbplatsen erbjuder redan i dag en neutral, stabil grund för elever och vårdnadshavare som ska välja skola och utbildning. Låt oss tillsammans se till att fler hittar till och använder Utbildningsguiden – då bidrar vi till kloka, väl underbyggda beslut i det viktiga gymnasievalet.

Läs tidigare inlägg i debatten

Academedias omdömeslöshet visar varför elever behöver fungerande studievägledning

Skolan har en viktig roll för möjligheten till väl underbyggda val för alla elever. Men tyvärr finns det problem med studie- och yrkesvägledningen i den svenska skolan, skriver Göran Arrius, ordförande Saco.

Replik: Academedia tar ansvar för att erbjuda information till blivande gymnasister

Tills motsvarande har utvecklats av Skolverket kommer Academedia att ta ansvar för att erbjuda informationssidor på ett tillgängligt och relevant sätt för att stödja elever i att hitta rätt program och skola. Det skriver Jimmy Kjellström och Paula Hammerskog, Academedia, i en replik.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00