Debatt

Replik: Academedia tar ansvar för att erbjuda information till blivande gymnasister

Tills motsvarande har utvecklats av Skolverket kommer Academedia att ta ansvar för att erbjuda informationssidor på ett tillgängligt och relevant sätt för att stödja elever i att hitta rätt program och skola. Det skriver Jimmy Kjellström och Paula Hammerskog, Academedia, i en replik.

Vi som arbetar på Academedia drivs av att utveckla svensk utbildning och vi vill vara en partner för att förbättra skolan för alla, skriver debattörerna.
Vi som arbetar på Academedia drivs av att utveckla svensk utbildning och vi vill vara en partner för att förbättra skolan för alla, skriver debattörerna.Foto: Jessica Gow/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Academedia ställer sig bakom kravet från Göran Arrius på objektiv information till de över 100 000 elever som nu ska välja gymnasieskola. Det är ett krav som Academedia har drivit under många år. Det finns i dag statliga verktyg som ger en viss överblick och stöd till eleverna men utmaningen är att Skolverkets Utbildningsguiden inte upplevs tillgänglig eller relevant för eleverna. Detta behöver förändras.

En lättillgänglig söksajt behövs

Nästan hela debatten om val av skola sker utan de ungdomar som det faktiskt handlar om. 15-åringar har ofta inför gymnasievalet många frågor av väldigt olika karaktär där skolan, kommunen och Skolverket har ett stort ansvar att ge svar. I dag är ungdomar mycket kapabla att söka efter information. När svar inte ges på ett relevant och tillgängligt sätt ökar risken att andra faktorer som föräldrars utbildningsbakgrund och geografi avgör gymnasievalet. Det är helt fel väg för ett skolsystem där alla oavsett bakgrund ska ges samma möjlighet.

Läs också

Academedia har under lång tid drivit frågan om en lättillgänglig söksajt där alla skolor finns med och där skolorna ger samma typ av information och kvalitetsdeklaration. Tills motsvarande har utvecklats av Skolverket kommer Academedia att ta ansvar för att erbjuda informationssidor på ett tillgängligt och relevant sätt för att stödja elever i att hitta rätt program och skola. I det fall (gymnasiekoll.se) där de skolor som finns med ingår i Academedia framgår det mycket tydligt att sajten och skolorna tillhör Academedia.

I de annonssajter där alla svenska gymnasier kan vara med, sajter som också diskuterats, har vi uppdaterat för att förtydliga att vi äger sajten, samt att alla annonsörer, inklusive våra egna, behandlas lika. Academedia har även drivit frågan om att skolor bör kvalitetsdeklareras och att det ansvaret enligt lag läggs på varje huvudman, denna kvalitetsdeklaration ska finnas både på gemensamma, och egna sajter.

Utredning missar målet

Det är korrekt som Arrius skriver att alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledare (syv) på skolan. Här är Skolinspektionen tillsynsmyndighet, det är alltså den som avgör om skolan uppfyller kravet ”tillgång till”. Inom Academedia finns en central enhet som arbetar med stöd och kvalitet kring studie- och yrkesvägledning ut till våra huvudmän, rektorer och våra studievägledare. Inom enheten arbetar över 30 utbildade studievägledare som förstärker och stödjer våra skolor. Detta är en prioriterad uppgift för oss.

Att ha precisa mått för hur mycket tid varje elev ska ha i studievägledning missar dock målet då elevunderlaget i olika skolor ser väldigt olika ut.

I en statlig utredning från 2019 föreslogs en reglering av studievägledarnasarnas uppdrag, både vad gäller innehåll och tid, en väg som Arrius också verkar vara inne på. Att ha precisa mått för hur mycket tid varje elev ska ha i studievägledning missar dock målet då elevunderlaget i olika skolor ser väldigt olika ut. Att studievägledarens roll och ansvar tydliggörs, ökad kompetensutveckling, och att digitala verktyg används mer håller vi däremot med utredningen om.

Förtydliga studievägledarens roll

Vi som arbetar på Academedia drivs av att utveckla svensk utbildning och vi vill vara en partner för att förbättra skolan för alla. Våra erfarenheter visar att valet till gymnasieskolan skulle behöva:

  1. En statlig/gemensam söksajt där alla skolor redovisas med tydliga kvalitetskriterier. Den behöver vara anpassad för elever så att den inte bara finns, utan också används. Alla skolhuvudmän bör, utöver information om egna skolor, hänvisa till den statliga söksajten.
  2. Förbättrade möjligheter för studievägledare. Tydligare roll och ansvar för studievägledare tillsammans med införandet av digitala verktyg är avgörande för att öka elevernas valkompetens och rusta dem för att hantera det livslånga lärandet. Det är också viktigt är att förstärka studievägledarnas utbildning med kunskaper relevant för elever som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiets nationella program.

Vi arbetar gärna med Skolverket, SACO och andra aktörer som också vill utveckla skolsystemet utifrån elevens bästa.

Läs tidigare inlägg i debatten

Academedias omdömeslöshet visar varför elever behöver fungerande studievägledning

Skolan har en viktig roll för möjligheten till väl underbyggda val för alla elever. Men tyvärr finns det problem med studie- och yrkesvägledningen i den svenska skolan, skriver Göran Arrius, ordförande Saco.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00