Skolverkets budgetplan för att klara uppdraget: ”Lösningen är inte alltid mer pengar”

Efter att regeringen kapade Skolverkets budget för kvalitetsdialoger med huvudmännen har myndigheten sett över uppdraget och avvaktat med att öppna nya kontor. Nu föreslår Skolverket en lösning för hur arbetet ska fortsätta som planerat.  

Foto: Anders Wiklund/TT
Rebecka Prahl

Sedan drygt ett år tillbaka arbetar Skolverket med ett uppdrag om insatser för ökad kvalitet och likvärdighet i skolan. Där ingår regionalisering, framtagande av ett nationellt kvalitetssystem och genomförandet av kvalitetsdialoger med huvudmän. 

Men i regeringens budget för 2023 kapades satsningen med huvudmännen med 61 miljoner. Och från 2024 vill regeringen minska anslaget med 85 miljoner kronor. Trots det ligger uppdraget kvar.  

– Vi ser ett mycket stort värde av att kunna ha de här kvalitetsdialogerna. Att vi möter huvudmännen och diskuterar nulägesbilden och vad som behöver utvecklas. De signalerna har vi även fått från politiken, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, till Altinget i februari när han meddelade att myndigheten höll på att se över uppdraget.

 

Nu föreslår myndigheten en lösning på problemet. Genom att flytta pengar mellan de olika anslagen räknar myndigheten med att kunna hålla kvalitetsdialoger med huvudmännen och fortsätta öppna nya kontor i landet.  

– Det finns flera olika sätt att ge Skolverket finansiella förutsättningar. Det handlar också om hur vi får använda de pengar vi har och då finns det sakanslag och förvaltningsanslag, och man kan ju flytta medel mellan de olika anslagen. Lösningen på en myndighets problem är ju inte alltid mer pengar, säger Peter Fredriksson till Altinget.

I sitt budgetunderlag för 2024–2026 skriver myndigheten att stora reformer enligt budgeten för 2023 kommer behöva hanteras med snävare ekonomiska ramar, och att det ”kommer kräva förändrade arbetssätt och effektivisering på myndigheten.” 

Skolverket vill därför flytta 30 miljoner från anslagsposten Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet till anslaget Statens skolverk 2024, och 25 miljoner 2025 och framåt. 

– Vi ser att det finns en möjlighet att effektivisera arbetet med våra riktade insatser ytterligare, utan att det skulle behöva påverka nyttan för våra målgrupper i skolan på ett negativt sätt. En effektivisering är också något regeringen tydligt efterfrågar, säger Peter Fredriksson och fortsätter: 

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.