Mindre kris än väntat kring förhandlingarnas hårdaste nöt

COP25. Förhandlingarna har krisat mindre än väntat, men utmaningen med att hitta en finansiell lösning för att hantera skador och förluster till följd av klimatförändringarna framöver kvarstår. Nu tar ministrarna vid.

Det som skulle kunnat blåsa upp till en av klimatmötets större konflikter har gått förvånansvärt smidigt framåt. Nu tar ministrarna vid för att reda ut de sista frågetecknen kring hur klimatkonventionen ska arbeta framöver för att hantera förluster och skador.

– Det har inte varit något skyttegravskrig, utan parterna har kommit in med kompromisser och olika resonemang för att lösa ut frågorna som kvarstår. Visst, allt är inte klart, men vi har kommit längre än vad jag hade väntat mig, säger en ledande förhandlare för de utvecklade länderna till Altinget.

Frågan om förluster och skador har annars dragits länge med omfattande konflikter. Länderna med de historiskt stora utsläppen vägrade i Paris att ställa upp på att de skulle ha ett ansvar för att betala för de skador som klimatförändringarna orsakar på främst fattigare länder. Sveket som detta innebar för många utvecklingsländer har satt djupa spår.

Lösningen blev istället att arbeta vidare med frågan inom den så kallade Warszawamekanismen, som just nu ses över vid Madridmötet. Och även om frågan om ekonomisk kompensation för att hantera frågan är fortsatt problematisk har de mest fattiga länderna gått in i förhandlingarna i år med krav på att en specifik finansieringsfond ska sättas upp.

Login