Klimatförebilderna i Norden halkar efter

KLIMAT. Trots att de nordiska länderna lyfts fram som föregångare internationellt lyckas de inte alltid göra sin hemläxa. Flera av länderna kommer att missa sina nationella mål nästa år.

Vid FN:s klimatmöte i Madrid kommer de nordiska länderna än en gång att samarbeta för visa upp sina framgångskoncept i den Nordiska paviljongen. Men trots att länderna brukar lyftas fram som föregångsländer för hur industrialiserade länder kan agera för att minska växthusgasutsläppen ser det inte lika lovande ut på redovisningssidan när nästa års deadline närmar sig.

Norge ser ut att missa sitt eget nationella utsläppsmål. Sverige klarar bara av det egna målet med hjälp av utsläppsenheter som genererats på annat håll. Island är inte ens i närheten av att klara sitt 2020-mål.

För norsk del ska växthusgasutsläppen minska genom både nationella insatser och genom internationella insatser med motsvarande 30 procent nästa år, relativt nivån 1990. Det målet kommer de att klara av genom köp av utsläppsenheter utomlands.

Login

  • Rapportera

    Kjell Andersson

    Behöver kombineras med produktionseffekter

    Jämförelserna gäller bara klimatmål i de interna ekonomierna. Men Norden (läs Norge) producerar fossila bränslen som ger utsläpp som är sju gånger så höga när de förbränns som de svenska nationella utsläppen. De nordiska politikerna måste börja diskutera detta och inte vara så artiga i det nordiska samarbetet. Norden borde gå före globalt och bli en fossilfri zon både inom produktion och användning. De nordiska länderna har råd med att göra den omställningen först av alla.