Balansgång för Bryssel när vetohot lyfts om taxonomin

NATURGAS. Inom såväl EU-parlamentet som rådet pågår nu politiska förhandlingar för att kunna pressa fram detaljändringar i taxonomin genom att hota med veto. Men flera förhandlare tvivlar på de reella möjligheterna att blockera förslaget.

Det som från början var tänkt som mer av en lagteknisk övning har utvecklat sig till ett paradexempel på att ”djävulen sitter i detaljerna”.

Frågan om att bestämma vilka ekonomiska verksamheter som ska anses klimatmässigt hållbara, samtidigt som de inte är skadliga ur fyra andra hållbarhetsperspektiv, visade sig nämligen vara en svår övning.

Efter remissrundan sitter nu tjänstemän på EU-kommissionen med 46 591 inspel till det första detaljregelverket inom taxonomin.

– Jag avundas dem inte, säger en nationell förhandlare som har följt förslaget nära till Altinget.

Login