Per Bolund: Kritiken bygger på missförstånd

TAXONOMI. Svenska branschintressenters kritik mot hur regeringen har agerat i EU-förhandlingarna avfärdas av finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Representanter för biodrivmedelsbranschen och energiföretaget Fortum riktar kritik mot regeringens agerande i förhandlingarna med att ta fram detaljerade krav på hur en verksamhet ska klassas som hållbar inom EU:s taxonomi. 

Men att regeringen skulle ha varit passiv i förhandlingarna, som kritikerna menar, avfärdas bestämt av ansvariga ministern Per Bolund (MP).

Login