Centern vill kalla Per Bolund till finansutskottet

TAXONOMIN. Centern vill att finansmarknadsminister Per Bolund (MP) kallas till finansutskottet för att ge svar om Sveriges agerande i förhandlingarna kring EU:s taxonomi. "Vi vet fortfarande inte vad regeringen tycker i sak" säger C:s finanspolitiska talesperson Rickard Nordin till Altinget.

Vid finansutskottets sammanträde på torsdagen kommer Centern begära att Per Bolund ska kallas till utskottet. Det berättar Rickard Nordin, vikarierande finanspolitisk talesperson, för Altinget.

Anledningen är de uppgifter som kommit om EU-kommissionens förslag till så kallad taxonomi, klassificeringsregler som bestämmer vilka verksamheter som ska ses som hållbara. Regler som kan få stora konsekvenser för företagen, då icke-hållbara verksamheter anses få svårare att få in kapital.

– Vi är för det första ganska oroliga för EU-kommissionens förslag, utifrån vad vi sett hittills. Till exempel att vattenkraft och biokraft ska klassas om icke-hållbart, det sänder väldigt konstiga signaler. Ska vi klara omställningen i norra Europa är vi beroende av norsk och svensk vattenkraft.

Login