Taxonomifrustration hos bioenerginäringen

FINANS. Flera branscher oroas av förslaget på kraven för klimatsmarta investeringar i finansvärlden. Men konsumentorganisationerna vill att kraven ska skärpas ytterligare, både för branscherna och för finansmarknaden.

Under torsdagen möter författarna bakom den omfattande expertgruppsrapporten som klassificerar vad som är en klimatvänlig eknomisk aktivitet de berörda intressenterna för en första responsrunda.

Men reaktionerna från de berörda näringarna har inte låtit vänta på sig. Bland finansaktörer är det generellt tummen upp till de förslag till krav och kritierier som lagts fram.

Men bland de berörda branscherna med verksamheter som vill kvala in är buden mer blandade.
– Vad jag har förstått så finns det en del förbättringar i den nya rapporten. Vår branschorganisation Bioenergy Europe har ju lobbat ganska hårt för det här under hela processen, säger Kjell Andersson vid Svebio till Altinget och fortsätter:

Login