30 september 2023
Utredning: En effektiv organisation för statlig forskningsfinansiering, Dir. 2022:85

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Utredaren ska bland annat

  • analysera om den statliga organisationen för extern forsknings- och innovationsfinansiering är ändamålsenlig, samordnad och kostnadseffektiv,
  • föreslå hur myndighetsorganisationen ska vara utformad för att främja forskning och innovation av högsta kvalitet som bidrar till att lösa nationella och globala samhällsutmaningar samt tillgodoser samhällets behov av forskningsbaserad kunskap och kompetens, och
  • föreslå ett system för statlig extern forsknings- och innovationsfinansiering där finansiärernas arbetssätt och finansieringsformer är tydliga och effektiva samt på ett ändamålsenligt sätt förhåller sig till universitets och högskolors direkta anslag för forskning och utbildning på forskarnivå och annan forskningsfinansiering.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2023.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget