Yngwe om strandskyddet: Vi kräver tre lättnader

Kristina Yngwe är inte överförtjust i alla förslagen i strandskyddsutredningen, men vill se att förslagen genomförs. Det Centerpartiet dock ställer krav på är att flera lättnader genomförs till den 1 januari nästa år.

Yngwe säger inte nej till att också införa de föreslagna skärpningarna av strandskyddet som utredningen lagt fram. <br>
Yngwe säger inte nej till att också införa de föreslagna skärpningarna av strandskyddet som utredningen lagt fram.
Foto: Hamid Ershad Sarabi
Jacob Hederos

– Vi vill ju att utredningen genomförs. Det är klart att utredningsförslagen kanske inte är så liberala som vi ville se dem. Men vi ser att det är bra förslag på väg, säger Kristina Yngwe, miljö- och jordbruksutskottets ordförande och den som har företrätt Centerpartiet i förhandlingarna fram tills de avbröts.

Det är dock endast tre lättnadsförslag i utredningen som partiet ställer krav på för att släppa fram Löfven.

Jag vet faktiskt inte vad det är som Miljöpartiet har hängt upp sig på, men det jag har uppfattat sedan utredningen presenterats är att man inte tycker om de här lättnadsförslagen alls. Jag antar att de hade hoppats att de skulle kunna förhandla bort vissa av lättnaderna, och nu har vi ställt krav på att de ska genomföras

– Jag vet faktiskt inte vad det är som Miljöpartiet har hängt upp sig på, men det jag har uppfattat sedan utredningen presenterats är att man inte tycker om de här lättnadsförslagen alls. Jag antar att de hade hoppats att de skulle kunna förhandla bort vissa av lättnaderna, och nu har vi ställt krav på att de ska genomföras, säger Kristina Yngwe.

Men ställer ni då samtidigt upp på skärpningarna, som även de finns i utredningen?

– Det får man se. Vi ser att det finns behov av att göra skärpningar i högexploaterade områden. Men det finns kritik också kring hur det uttryckts i utredningen. Det viktiga för oss är att det inte slår fel, att vi inte stänger dörren och gör det exempelvis omöjligt att i till exempel Stockholms skärgård bygga där det egentligen är glesbygdsområden. Det är därför det är viktigt med landsbygdsområden och att få till det på ett bra sätt, för att man inte också ska landa fel i skärpningar i högexploaterade områden.

Så det är inte självklart att ni ställer upp på skärpningarna?

– Det vi kräver är att utredningens lättnader genomförs. Men vi säger inte nej till högexploaterade områden. Men om det genomförs nu eller senare har jag ingen synpunkter på. Men däremot har jag synpunkter på att liberaliseringarna genomförs nu.

Då kanske det förklarar varför det sticker lite i ögonen, utifrån Miljöpartiets perspektiv?