Vissa landsting populärare än andra

MÄTNING. Invånarnas uppfattning om sjukvården skiljer sig mycket åt mellan olika landsting, visar en mätning från Sveriges kommuner och landsting. Ulf Berg (M), oppositionsråd i Dalarnas läns landsting, tror att resultatet beror mer på mediernas rapportering än den faktiska kvaliteten på vården.

När Sveriges kommuner och landsting har undersökt hur människor i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården så hör Landstinget i Kalmar till dem som har anledning att slå sig för bröstet och servera tårta till personalen. Drygt sju av tio av invånarna i Kalmar har högt förtroende för vården, de anser att väntetiderna är någorlunda rimliga, sex av tio anser att vården ges på lika villkor samt nio av tio anser att de har tillgång till den vård de behöver.

Landstingsrådet Anders Henriksson (S) ger de anställda äran.

– Medarbetarna gör ett fint jobb. Vi har arbetat väldigt lång tid med att systematiskt förbättra hälso- och sjukvården, vi styr mot ökad kvalitet och förbättrad tillgänglighet, säger han till Altinget.

Skyller på medierna

Landstinget i Dalarna däremot hör till de landsting som hamnar långt ner i många av diagrammen i rapporten. Bara fyra av tio anser att väntetiderna är rimliga, fem av tio är av uppfattningen att vården ges på lika villkor och knappt åtta av tio anser att de har tillgång till den vård de behöver, lägsta siffran i landet.

Ulf Berg (M), oppostionsråd i Dalarnas landsting, tror att siffrorna hänger mer samman med mediernas rapportering om sjukvården, än om den faktiska kvaliteten och tillgängligheten till vården. 

– Det är fler som har en uppfattning om vården utifrån vad man tar del av i medierna, än att man har tagit del av vården själv, säger han till Altinget.

Här skiljer sig Ulf Bergs uppfattning åt från Anders Henriksson i Kalmar. Han tror att det är patienternas upplevelse som speglas i mätningen.

– Med all respekt för medias roll, men den upplevelse patienterna får i vården är mycket viktig, säger han.

Dalmasarna föredrar sjukhusen

Vad gäller just Dalarna så skiljer sig invånarnas uppfattning åt vad gäller förtroendet för sjukhusen och för vårdcentralerna. Drygt hälften har ett högt förtroende för vårdcentralerna, vilket är näst lägst i landet. Medan 66 procent har högt förtroende för sjukhusen, vilket är precis under rikssnittet.

Det kopplar Ulf Berg samman med bristen på privata alternativ, i hela Dalarna finns endast en handfull privat drivna vårdcentraler.

– Man har haft S-styre här i alla tider. Med fler aktörer blir det en mer sund konkurrens om patienter och arbetskraft, säger han.

Bättre förtroende med fast läkare

Anders W Jonsson (C), riksdagsledamot i socialutskottet och läkare, kommer från Gävleborgs län. Det är det län där förtroendet för sjukvården är lägst i landet, endast 49 procent ha förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet. Anders W Jonsson vill inte recensera sitt hemmalandsting.

– Generellt sett har vi lågt förtroende för hälso- och sjukvården i Sverige. En viktig orsak till det är att allt för få har en fast läkarkontakt. Kontinuitet och tillgänglighet, det är två viktiga punkter, säger han till Altinget. 

Forrige artikel Ilskan mot höghastighetståg växer Ilskan mot höghastighetståg växer Næste artikel Regeringen sneglar på brittisk modell mot tvångsgifte Regeringen sneglar på brittisk modell mot tvångsgifte
Reservationsfest om terrororganisationer

Reservationsfest om terrororganisationer

SPRETIGT. Reservationerna haglade när riksdagens justitieutskott behandlade regeringens proposition om särskilt straffansvar för den som har samröre med en terroristorganisation

"Låt 2020 bli det år då alla förstod vad omvårdnad är"

DEBATT. År 2020 har utsetts till Sjuksköterskans och barnmorskans år. Nu hoppas vi att omvårdnadsyrket får det erkännande och stöd det förtjänar. Det skriver Ami Hommel och Johanna Ulfvarson, Svensk sjuksköterskeförening.