Vision: Lyssna på Coronakommissionen – stärk ledarskapet i äldreomsorgen

DEBATT. Hur ska en hårt pressad äldreomsorgschef kunna se och ta hand om medarbetarnas behov när hon – för det är nästan alltid en kvinna – har ansvar för 40, 50 eller fler medarbetare? Ledarskapet måste prioriteras, skriver Veronica Magnusson, Vision.

Veronica Magnusson
Förbundsordförande, Vision


Coronakommissionen pekar i sin granskning av äldreomsorgen på bristande förutsättningar för chefer som en orsak till smittspridningen i äldrevården. Enligt kommissionen har de verksamhetsnära cheferna ansvar för i snitt 60 medarbetare – vilket är flest på arbetsmarknaden. Nu måste kommunerna ta kritiken på allvar och agera. Om chefer inte får rätt förutsättningar kommer vi aldrig lyckas höja kvaliteten i äldreomsorgen.

Saknas stödfunktioner

Vision organiserar en stor andel av landets drygt 5 000 enhetschefer inom äldreomsorgen. De är verksamhetsnära chefer som leder det dagliga arbetet på särskilda boenden och i hemtjänsten. Men många av våra medlemmar har svårt att hinna med sitt jobb. Inte på grund av bristande kompetens utan på grund av hur chefsuppdragen är utformade.

För hur ska en engagerad men hårt pressad äldreomsorgschef kunna se och ta hand om medarbetarnas behov när hon – för det är nästan alltid en kvinna – har ansvar för 40, 50 eller fler medarbetare? Som dessutom är utspridda geografiskt och jobbar dygnets alla timmar, året om. Ofta saknas tillräckliga stödfunktioner och cheferna får hantera allt från trasiga datorer till att byta glödlampor – samtidigt som de ska driva utvecklingsarbete och säkra bemanning och en trygg arbetsmiljö.

Missnöje och ökad sjukfrånvaro

En jämförelse med övriga arbetsmarknaden visar att 60 medarbetare per chef är betydligt fler än inom andra branscher. Forskaren Klara Regnö har på Visions uppdrag kartlagt storleken på personalgrupper i 15 olika branscher. Den kvinnodominerade vården, omsorgen och socialt arbete toppar listan med flest medarbetare per chef, medan mer mansdominerade verksamheter, som exempelvis byggbranschen, snittar på runt 14 medarbetare per chef.

Om chefer saknar förutsättningar kommer personalen också göra det. Forskningen visar att alltför stora personalgrupper riskerar att leda till minskat engagemang och arbetstillfredsställelse samt större missnöje med arbetsmiljön. Man ser också en ökad sjukfrånvaro och större personalomsättning. I förlängningen drabbar det de äldre, som får möta allt fler medarbetare.

Åtgärder

Det går att förändra äldreomsorgen men det kräver lokala politiker som vill prioritera ledarskapet. Vision föreslår följande åtgärder:

  • Kommunerna måste minska antalet medarbetare per chef. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bör se till att arbetet prioriteras.

  • Regeringen bör tillsammans med SKR införa en obligatorisk befattningsutbildning som stärker chefernas position. Äldreomsorgen bedrivs av många utförare och förutsättningarna att styra är komplexa. Därför behövs en nationell kompetensstandard.

  • Regeringen bör ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra en treårig tillsynsinsats med särskilt fokus på chefernas organisatoriska förutsättningar.

  • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) konstaterade i sin granskning stora brister i patientjournalerna i äldreomsorg och kommunal primärvård. Vision vill se en mer patientsäker och professionell vårddokumentation i kommunerna, till exempel genom att utbildande medicinska sekreterare får bidra med sin kompetens. Utöver administrativt stöd krävs chefsstöd inom HR och IT.

"Infria löftena nu"

Under pandemin har politiker från samtliga partier varit eniga om vikten av att stärka äldreomsorgen genom förbättrade villkor för personalen. Det är dags att infria löftena nu, och börja med ledarskapet. Goda förutsättningar för chefer leder till en bättre arbetsmiljö för medarbetarna – och därmed en tryggare omsorg om de äldre.

Beslutskedja: Utvärdering av åtgärderna för att hantera utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19

30/6
2020
30/6
2020
15/12
2020
15/12
2020
17/12
2020
28/1
2021
5/2
2021

Forrige artikel M: Socialdemokraterna vill inte diskutera skolans problem M: Socialdemokraterna vill inte diskutera skolans problem Næste artikel Utredare: Så rustar vi primärvården för att möta psykisk ohälsa Utredare: Så rustar vi primärvården för att möta psykisk ohälsa