Utredare: Klimatfrågorna kan behöva flyttas till statsministern

Regeringen bör överväga att inrätta en klimatpolitisk samordningsfunktion direkt under statsministern. Det anser utredarna Hans Lindblad, Kersti Karltorp och Martin Janhäll. ”Det finns mycket att vinna med en bättre samordning” säger Hans Lindblad.

”Klimatomställningen berör i stort sett alla politikområden. Det innebär stora samhällsförändringar som i slutändan kräver en acceptans från medborgarna.” Det säger Hans Lindblad, tidigare Riksgäldsdirektör, om förslaget att låta samordningen av klimatarbetet ligga direkt under statsministern.
”Klimatomställningen berör i stort sett alla politikområden. Det innebär stora samhällsförändringar som i slutändan kräver en acceptans från medborgarna.” Det säger Hans Lindblad, tidigare Riksgäldsdirektör, om förslaget att låta samordningen av klimatarbetet ligga direkt under statsministern. Foto: Simon Rehnström/DI/TT
Johanna Alskog

De tre blixtutredarna Hans Lindblad, Kersti Karltorp och Martin Janhäll – som sett över ett antal frågor om finansieringen av näringslivets gröna omställning – anser att det behöver tillsättas två nya utredningar för att stärka Sveriges klimatarbete:

I den förstnämnda utredningens uppdrag bör det ingå att överväga om en klimatpolitisk samordningsfunktion ska placeras i statsrådsberedningen, det vill säga direkt under statsministern.

– Det finns mycket att vinna med en bättre samordning, säger Hans Lindblad till Altinget och påpekar att klimatarbetet skär igenom alla politikområde och att det ”inte vore onaturligt” att pröva frågan.

I sin rapport till regeringen, som lämnades över på måndagen, påpekar de tre utredarna att behovet av stärkt samordning och styrning på klimatområdet är väl känt sedan tidigare och att det har lyfts fram av såväl Naturvårdsverket som av Klimatpolitiska rådet.

Rapporten räknar också upp den långa raden av olika initiativ som syftar till att ta strategiska och samlade grepp inom området, däribland Fossilfritt Sverige, Nationell samordnare för Agenda 2030, Miljömålsrådet och Delegationen för cirkulär ekonomi.

Rapporten nämner även regeringens eget klimatkollegium, under ledning av statsministern, men också att Klimatpolitiska rådet anser att det inte utnyttjas till sin fulla potential. Sedan Magdalena Andersson tillträdde har kollegiet dessutom legat helt i dvala.

Vad gäller en samordning av det offentligas finansieringen av den gröna omställningen så går utredarna igenom de många olika källor som finns att tillgå i dag – Almi, Vinnova, Energimyndigheten, EKN och så vidare – med slutsatsen att det sannolikt bör gå att bli effektivare genom att ta ett mer samlat grepp.

Det var så sent som i maj fick Hans Lindblad, Kersti Karltorp och Martin Janhäll i uppdrag av regeringen att se över ett antal frågor om finansieringen av näringslivets gröna omställning. Och redan på måndagen var det alltså dags för leverans och avrapportering.

– De har nog inte haft så många lediga timmar under sommaren, när vi andra har haft semester, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) vid en pressträff tillsammans med de tre utredarna och finansmarknadsminister Max Elger (S).